Jeszcze raz o zintegrowanych łańcuchach dostaw

O funkcjonowaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw powiedziano już chyba wszystko. A jednak cały czas teoretyczna wiedza z trudem przebija się w praktyce, a kluczowe znaczenie standardów nie jest do końca rozumiane. Czy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego uprawnia do stwierdzenia, że uczestniczymy w zintegrowanym łańcuchu dostaw? Mam nadzieję, że przekonującą odpowiedź na to pytanie Czytelnik znajdzie pod koniec tego artykułu.

O funkcjonowaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw powiedziano już chyba wszystko. A jednak cały czas teoretyczna wiedza z trudem przebija się w praktyce, a kluczowe znaczenie standardów nie jest do końca rozumiane. Czy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego uprawnia do stwierdzenia, że uczestniczymy w zintegrowanym łańcuchu dostaw? Mam nadzieję, że przekonującą odpowiedź na to pytanie Czytelnik znajdzie pod koniec tego artykułu.

Łatwiej zrozumiemy pojęcie zintegrowanego łańcucha dostaw, jeśli określimy - w uproszczeniu - taki łańcuch jako sekwencję magazynów, z których i do których przekazywane są palety. Jeżeli wszystkie magazyny i palety będą w unikalny sposób oznaczone, to możemy śmiało przejść od pojęcia "łańcuch dostaw" do pojęcia "sieć dostaw", a nawet w obecnych czasach bardziej adekwatnego: "globalna sieć dostaw". Niezakłócony przepływ danych towarzyszący przepływowi towarów nie polega na zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznego, tylko na działaniu w kulturze otwartej wymiany danych pomiędzy różnymi bazami danych wykorzystywanymi przez różne systemy informatyczne. Zgodnie z obiegową mądrością, łańcuch jest tak wytrzymały jak jego najsłabsze ogniwo. Odnosząc to powiedzenie do sfery zarządzania, możemy powiedzieć, że poziom zintegrowania całego łańcucha dostaw zależy od podatności każdego ogniwa na integrację z ogniwami sąsiednimi. Jeżeli chociaż jedno ogniwo nie jest skłonne do integracji - łańcuch nie jest zintegrowany. W rzeczywistości obserwujemy, że tylko niektóre ogniwa w funkcjonujących łańcuchach dostaw są gotowe do integracji, co oczywiście wyklucza rozumienie takiego łańcucha jako zintegrowanego. Wynika to albo z niedostatku wiedzy wśród osób zarządzających łańcuchem dostaw, albo z braku widocznej potrzeby stosowania standardów wymiany danych.

Na szczęście w obecnych czasach widoczny jest wyraźny postęp w dążeniu do standaryzacji. Duże sieci handlowe zaczynają domagać się od swoich dostawców stosowania standardowej informacji o towarach - np. standardowej etykiety logistycznej - wprost na paletach. Sam jednak fakt naklejenia elegancko wydrukowanej przez system informatyczny dostawcy etykiety wprost na jednostce logistycznej jest, używając nomenklatury matematycznej, warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do zapewnienia harmonijnej wymiany danych i towarów w zintegrowanej sieci dostaw. Wymagane jest jeszcze stosowanie przez wszystkich uczestników łańcucha "wspólnego języka" wymiany danych, jakim jest międzynarodowy system EAN.UCC, określający globalnie akceptowane standardy wymiany danych i identyfikacji lokalizacji, usług i jednostek logistycznych (The Global Language of Business). W celu zintegrowania łańcucha dostaw zasady owego globalnego języka powinny być wykorzystywane w stosowanym w przedsiębiorstwie systemie informatycznym w stopniu pozwalającym na prawidłowe zidentyfikowanie każdej jednostki logistycznej dostarczonej przez dowolnego dostawcę.

Otwarty łańcuch dostaw

Mówimy zatem o magazynach otwartych pod względem informacyjnym na przyjęcie każdej jednostki logistycznej. Innymi słowy o ogniwach łańcucha dostaw, w których realizowane są standardowe procesy informacyjne, akceptowane w środowisku otwartym. Zdefiniujmy zatem pojęcie ogniwa zintegrowanego łańcucha dostaw funkcjonującego w środowisku otwartym. Jest to według mojego rozumienia magazyn zarządzany systemem informatycznym (najlepiej klasy WMS - patrz ramka) wykorzystującym techniki automatycznego zbierania danych (ADC) i standardy globalnego systemu EAN.UCC. Tylko wtedy istnieje pewność, że jednostki ładunkowe oznaczone unikalnym w skali świata identyfikatorem będą jednoznacznie identyfikowane przez różne systemy informatyczne w całej otwartej sieci dostaw.

Wiele operacji o podstawowym znaczeniu dla efektywności handlu i optymalizacji łańcucha dostaw jest uzależnionych dzisiaj od jednoznacznej identyfikacji przemieszczanych produktów, świadczonych usług i związanych z nimi lokalizacji w oparciu o system EAN.UCC. System informatyczny typu WMS nie może, rzecz jasna, działać w próżni. W skomplikowanym systemie informacyjnym przedsiębiorstwa WMS jest jednym z trybów sprawnie działającej pod względem przetwarzania informacji maszyny, czyli kompleksowego systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie firmą. Połączenie informacyjne tych rozwiązań informatycznych, wspierane jeszcze technikami ADC, daje nam pełną implementację systemu SCM, umożliwiającego uczestniczenie w światowych sieciach dostaw.

Warianty funkcjonowania zintegrowanej sieci dostaw

Globalne postrzeganie logistyki jest nie lada wyzwaniem dla wszystkich dostawców narzędzi informatycznych przeznaczonych do zastosowań w logistyce. Znaczenie granic państwowych dla fizycznego przepływu materiałów jest coraz mniejsze. Informacje pokonują dzisiaj granice zupełnie swobodnie. Dlatego konieczne jest stosowanie w logistyce wspólnego języka, aby przemieszczany towar umieszczony w standardowym opakowaniu mógł być bezbłędnie identyfikowany i akceptowany w każdym systemie organizacyjnym, wspieranym mniej lub bardziej wyrafinowanym systemem informatycznym. Poniżej porównałem dwa modele integracji łańcucha dostaw - w ramach jednolitego systemu ERP operującego nietypowymi identyfikatorami i w ramach wielu różnych systemów informatycznych wykorzystujących standardy. Każde z tych rozwiązań ma wady i zalety. Każde z nich jest równoprawne. Każde z tych rozwiązań funkcjonuje w warunkach zintegrowanej sieci dostaw. Istnieje tylko jedna różnica: jedno z nich działa w środowisku zamkniętym, a drugie w środowisku otwartym. Czytelnik, mam nadzieję, sam oceni, która z tych koncepcji jest dla niego bardziej atrakcyjna.

Słownik logistyka

Warehouse Management System (WMS) - system zarządzający procesami magazynowymi, obejmujący wszelkie strategie magazynowania, nadzorujący racjonalne rozmieszczenie zapasów, wykorzystujący techniki ADC.

Automatic Data Capture (ADC) - automatyczne zbieranie i gromadzenie danych w logistycznych systemach IT za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych (np. skanerów), na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Supply Chain Management (SCM) - rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw, w praktyce są to na ogół systemy ERP współpracujące z systemami klasy WMS z wykorzystaniem technik ADC i elektronicznej wymiany danych EDI.

Global Location Number (GLN) - Globalny Numer Lokalizacyjny - unikalny w skali światowej kod lokalizacji fizycznej i formalno-prawnej obiektu lub miejsca w obiekcie (np. oddziału firmy, hali magazynowej czy sortowni).

Serial Shipping Container Code (SSCC) - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej - unikalny w skali światowej kod jednostki logistycznej (np. kontenera lub palety).

Global Trade Item Number (GTIN) - Globalny Numer Jednostki Handlowej - unikalny w skali światowej kod jednostki handlowej, od surowca do wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym i hurtowym. GTIN może wykorzystywać standardową strukturę numerów EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 lub EAN/UCC-14

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200