Jak zaplanować sieć bezprzewodową?

Doświadczenie uczy, że przy planowaniu i konfigurowaniu korporacyjnego systemu WLAN należy założyć 10 - 20% nadwyżkę budżetową. Dodatkowe fundusze przeważnie zostaną przeznaczone na redukcję "białych plam" na mapie zasięgu lub zwiększenie pojemności systemu. Proces planowania sieci bezprzewodowej nigdy nie będzie doskonały. Mogą tu jednak pomóc odpowiednie narzędzia.

W praktyce nieokreślona przestrzeń bezprzewodowa powoduje, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić wydajności, zasięgu, przepustowości i innych parametrów dla dowolnej instalacji. Przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi możemy jednak zrobić to z bardzo dużą dokładnością.

Standardową techniką planowania i wdrażania sieci Wi-Fi jest wizja lokalna. W sieciach bezprzewodowych mechanizm "site survey" może być stosowany nie tylko do podstawowej pracy z urządzeniami WLAN, lecz także do planowania. Prostym pomysłem związanym z tą funkcjonalnością jest umieszczenie punktu dostępowego w dowolnym miejscu, uruchomienie go, a następnie zmierzenie siły sygnału w oddalonych lokalizacjach. Opisany proces zajmuje sporo czasu. Najczęściej okazuje się drogim i niedokładnym rozwiązaniem. Niemałe koszty w tym przypadku to zatrudnienie eksperta do przeprowadzenia pomiarów. W efekcie otrzymujemy tylko szczątkowe informacje - zbadamy jedynie zasięg, natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć pojemności sieci.

Wracamy więc do punktu wyjścia. Czy nie byłoby lepiej zamienić prostą i błędną analizę na coś bardziej analitycznego, a dodatkowo mniej kosztownego?

Jak zaplanować sieć bezprzewodową?
Wielu dostawców sprzętu WLAN ma w swoich repozytoriach narzędzia do planowania sieci bezprzewodowych. Ogólna procedura wykorzystania tego typu narzędzi sprowadza się do zaimportowania graficznego pliku, zawierającego plany każdego piętra analizowanego budynku. Następnie podajemy parametry związane z rzeczywistymi parametrami analizowanego obiektu. Zazwyczaj będą to elementy konstrukcyjne budynku, układ drzwi i okien oraz innych elementów fizycznych. Doprecyzowanie parametrów pozwoli wstępnie określić stopień propagacji z uwzględnieniem wszystkich obiektów.

Algorytmy stosowane w analizie są kompleksowe, ale nadal walczymy ze statystyką. Omawiane narzędzia pozwalają na stworzenie pełnego obrazu, pokazującego dokładnie miejsca, w których powinny znaleźć się punkty dostępowe. Istnieje szansa przeprowadzenia symulacji z wykorzystaniem analizy 3D (rzadziej prostej analizy 2D) - możliwych do uzyskania parametrów radiowych. Zawsze pozostaje pytanie: na ile przeprowadzona symulacja odzwierciedla warunki rzeczywiste? Uzyskiwane wyniki w rzeczywistości zależą od poziomu zaawansowania i wiedzy inżyniera przeprowadzającego operację. Z pewnością wymagane będą modyfikacje stworzonej konfiguracji, ale przeprowadzenie procesu planowania RF opisanym sposobem pozwoli uniknąć wielu błędów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200