Jak porównać grupy dyskowe o różnym poziomie zabezpieczeń RAID?

Takiego porównania najczęściej dokonuje się w dwóch kategoriach, rozpatrując jednocześnie dwa kryteria, o które pytają użytkownicy systemów pamięci masowej.

Pierwszym kryterium jest pojemność, która podawana jest albo jako pojemność RAW (surowa lub fizyczna) albo jako pojemność użytkowa. Pojemność RAW jest iloczynem ilości dysków, jakie są zainstalowane w systemie pamięci masowej (nie wliczając dysków zapasowych) i pojemności pojedynczego dysku.

Pojemność użytkowa jest z kolei pojemnością, jaka jest dostępna dla użytkownika, zaś sposób jej obliczania zależy od rodzaju grupy dyskowej RAID. Przy liczeniu pojemności użytkowej w grupach dyskowych RAID-1 i RAID-1+0 nie bierze się pod uwagę danych duplikowanych, natomiast w grupach dyskowych RAID-5 i RAID-6 - kodów parzystości (sum kontrolnych).

Poniższa tabela ilustruje, jaka pojemność grupy dyskowej RAID jest dostępna dla użytkownika, w zależności od rodzaju tej grupy.

- RAID-1+0 (2D+2D) - 50% (ze względu na mirroring)

- RAID-5 (3D+1P) - 75% (stosunek sumarycznej ilości dysków na dane i na sumy kontrolne)

- RAID-5 (7D+1P) - 87,5% (stosunek sumarycznej ilości dysków na dane i na sumy kontrolne)

- RAID-6 (6D+2P) - 75% (tak jak RAID 3D+1P)

Drugie kryterium to wydajność, która jest jednocześnie jednym z dwóch powodów, dla którego stosowane są grupy dyskowe RAID (drugim jest oczywiście bezpieczeństwo). Gdy przy wyborze grup dyskowych RAID, użytkownicy kierują się kryterium wydajności, biorą pod uwagę przede wszystkim charakter obciążeń, jaki występuje w ich systemach.

Poniższa tabela porównuje w sposób bardzo ogólny wydajność różnych grup dyskowych RAID dla różnego charakteru obciążeń (różnego profilu IO).

Jak porównać grupy dyskowe o różnym poziomie zabezpieczeń RAID?

Rozważając, który poziom zabezpieczeń wybrać, należy wziąć pod uwagę kilka wymagań, jakie stawiane są systemom pamięci masowej przez ich użytkowników. Są to:

- całkowita wymagana pojemność

- pojemność, jaką tracimy po skonfigurowaniu grup dyskowych RAID (mirroring, sumy kontrolne)

- wydajność wolumenu logicznego (LUN) skonfigurowanego w obrębie grupy dyskowej

- czasy odbudowy grup dyskowych w przypadku awarii dysku.

Tomasz Jangas, System Business Consultant, Hitachi Data Systems


TOP 200