Jak bezpowrotnie usunąć całą zawartość twardego dysku?

Masz zamiar sprzedać swój twardy dysk. Chciałbyś więc mieć pewność, że nikt nie zrekonstruuje zgromadzonych na nim zasobów, aby nie mógł odczytać twoich poufnych informacji. Trzeba więc nieodwracalnie skasować całą zawartość dysku. Ale jak to zrobić?

Aby pozbyć się plików bezpowrotnie, a więc bezpiecznie, nie wystarczy usunąć ich po prostu w Eksploratorze. Gdy to zrobisz, na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS, Windows skasuje tylko informacje o tych plikach w tablicy MFT (Master File Table), zaś na partycjach FAT podobne informacje w tablicy File Allocation Table. Niewiele da również usunięcie całych partycji, ponowne ich utworzenie i sformatowanie. W każdym z opisanych wypadków zawartość plików pozostanie zapisana na twardym dysku i da się odtworzyć.

W środowisku Windows jest narzędzie Diskpart, które potrafi zapisać cały dysk zerami, aby uniemożliwić przywrócenie zapisanych na nim zasobów. System musi jednak mieć bezpośredni dostęp do tego dysku. Diskpart nie działa poprzez połączenie sieciowe. Dlatego w wypadku napędu NAS (Network Attached Storage) trzeba wymontować dysk i podłączyć go do kontrolera twardych dysków w komputerze lub jako napęd zewnętrzny poprzez przejściówkę USB. Następnie wykonaj następujące czynności:

Zobacz również:

Etap 1. W Windows XP musisz zalogować się w systemie jako administrator. W Viście odpowiednie uprawnienia otrzymasz dzięki modułowi Kontrola konta użytkownika. Naciśnij klawisze [Windows R], wpisz polecenie diskpart i potwierdź przyciskiem OK.

Etap 2. Wpisz polecenie list disk i potwierdź klawiszem [Enter]. Na ekranie pojawi się spis wykrytych nośników danych, w którym powinieneś zidentyfikować poszczególne dyski (np. po ich pojemności). Jeśli w komputerze jest zamontowany tylko jeden dysk, zostanie mu przypisany numer 0. Drugi dysk otrzyma numer 1.

Etap 3. Wybierz dysk, którego zawartość chcesz bezpowrotnie usunąć. Na przykład jeśli jest to dysk oznaczony numerem 1, wpisz polecenie select disk 1. Sprawdź dokładnie, czy podałeś właściwy numer. Po wpisaniu następnego polecenia dane na tym dysku ulegną utracie na zawsze.

Etap 4. Poleceniem clean all usuniesz wszystkie dane z dysku. Diskpart nadpisze informacje o partycjach, a także wszystkie sektory dysku zerami. Czas wykonywania tej operacji zależy od pojemności opróżnianego dysku. W trakcie wykonywania tej operacji Diskpart nie podaje stanu zaawansowania. Gdy upora się ze swoim zadaniem, zamknij go, wpisując exit.

Metoda alternatywna. Jeśli nie chcesz wymontowywać twardego dysku z urządzenia NAS lub nie masz możliwości podłączenia go do innego peceta, możesz skorzystać z rozwiązania awaryjnego. Usuń wszystkie foldery i pliki w Eksploratorze. Następnie zapełnij dysk co do bajta nic nie znaczącymi plikami (np. plikami o losowej treści). Możesz także utworzyć w oknie wiersza poleceń pojedynczy plik o ściśle dopasowanym rozmiarze, a następnie skopiować go na dysk NAS. Aby założyć taki plik, wpisz polecenie fsutil file createnew test.bin <rozmiar>. W miejscu zmiennej <rozmiar> wstaw pojemność dysku w bajtach. Ustalisz ją, klikając ikonę dysku sieciowego w Eksploratorze i wskazując polecenie Właściwości.


TOP 200