Hasła

Jeżeli zainstalowałeś jednocześnie klienta sieci Microsoft Network i moduł Dial-Up Networking, system będzie próbował stosować hasło dostępu w sieci lokalnej do uzyskania dostępu do Internetu. Niepotrzebnie przedłuża to proces logowania użytkownika w Inte

Jeżeli zainstalowałeś jednocześnie klienta sieci Microsoft Network i moduł Dial-Up Networking, system będzie próbował stosować hasło dostępu w sieci lokalnej do uzyskania dostępu do Internetu. Operacja ta zupełnie niepotrzebnie przedłuża proces logowania użytkownika w Internecie, gdyż rzadko kto używa dwóch takich samych haseł.

Przywołaj Dial-Up Networking (menu Start - Programy - Akcesoria - Komunikacja) i kliknij prawym przyciskiem żądane połączenie. Następnie wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego. Kliknij kartę Typy serwerów i usuń zaznaczenie pola wyboru Zaloguj się do sieci.

Zobacz również:

Jeśli zdefiniowałeś kilka połączeń, możesz powtórzyć powyższe czynności. Opcję logowania w sieci będziesz musiał wyłączać także podczas tworzenia nowych połączeń.


TOP 200