Gusta i guściki programistów

Borland jeszcze nie zdecydował się na stworzenie wspólnego środowiska IDE, złożonego ze wszystkich swoich narzędzi. Za to większość języków i środowisk Borlanda oferuje podobne możliwości i - tak jak w VS.Net Microsoftu - wybór narzędzia zależy praktycznie wyłącznie od gustu i przyzwyczajeń programisty.

Borland jeszcze nie zdecydował się na stworzenie wspólnego środowiska IDE, złożonego ze wszystkich swoich narzędzi. Za to większość języków i środowisk Borlanda oferuje podobne możliwości i - tak jak w VS.Net Microsoftu - wybór narzędzia zależy praktycznie wyłącznie od gustu i przyzwyczajeń programisty.

Szeroka oferta Borlanda powinna zadowolić zarówno programistów przywiązanych do składni C++, jak i tych, którzy nie wyobrażają sobie kodu bez słów kluczowych begin...end. Z punktu widzenia architektury, możliwości i dostępnych bibliotek zarówno najpopularniejsze narzędzia Borlanda - Delphi, C++ Builder 6, jak i Kylix 2.0 dysponują niemal takimi samymi możliwościami.

CLX zamiast VCL, czyli uniwersalność kontra Windows

Borland powoli odchodzi od stosowania komponentów VCL, argumentując, że są one zbyt silnie związane z architekturą Windows. Zamiast tego oferuje pakiet CLX - przenośny zestaw komponentów, który na każdej platformie może realizować te same operacje. Teoretycznie, aplikacja korzystająca z CLX wymaga minimalnych (lub nie wymaga żadnych) zmian, by mogła być przenoszona między Linuxem a Windows. Zaprezentowana wersja beta C++ Builder dla Linuxa jest także oparta na tym zestawie komponentów. Firma dopracowała się już pokaźnej liczby obiektów CLX.

Nie można jednak zapominać, że programiści używający produktów Borlanda przez kilka lat opracowali obszerną bazę gotowych, a co ważniej- sze dobrze przetestowanych komponentów VCL. Produkty działające na platformie Windows nadal wspierają VCL. W C++ Builder 6 dostępnych jest kilka rozszerzeń VCL, pozwalających tworzyć interfejs w stylu Windows/ Office 2000.

Powszechne usługi internetowe

BizSnap, mechanizm wspierający tworzenie i wykorzystanie usług Web, jest dostępny z poziomu każdego głównego narzędzia Borlanda. Warto podkreślić, że oprócz SOAP i WSDL, narzędzia Borlanda wspierają standard eb-XML.

Borland, w odróżnieniu od Micro-softu, nie zdecydował się na rozszerzanie języka programowania o specjalne atrybuty (czy inne elementy) ułatwiające korzystanie z usług Web. BizSnap, oparty na specjalnym zestawie kreatorów, generuje szkielet usługi Web lub tworzy tzw. wrappera do komunikacji ze zdalnym serwisem. Programista musi wypełnić wygenerowany kod odpowiednią treścią. Każde z wymienionych narzędzi zapewnia pełen zestaw bibliotek obsługujących XML.

Podobnie rzecz się ma z WebSnap, dostępnym dla programistów Delphi, Kylixa i C++ Builder. Jest to specjalny komponent przeznaczony do dynamicznego generowania stron WWW. Dostępnych jest wiele komponentów ułatwiających tworzenie standardowych elementów (formularze logowania, klasyczne formatki do wprowadzania danych itp.). Warto dodać, że w przypadku Kylixa, WebSnap może generować albo kod aplikacji CGI, albo specjalny obiekt DSO dostosowany do serwera Apache. Wykorzystywany jest tu także moduł NetCLX WebBroker, który zapewnia ujednolicony interfejs do współpracy z serwerem WWW - bez względu na platformę.

Uniwersalny dostęp do danych

Ujednolicono mechanizmy dostępu do danych. Bez względu na wybór narzędzia, programista może skorzystać z modułu DataSnap. Jest to uniwersalny "zestaw" danych, przechowujący informacje z rozmaitych źródeł. Inaczej mówiąc, to miniaturowa warstwa środkowa aplikacji, która w dużym stopniu eliminuje konieczność korzystania ze zbiorów rekordów. DataSnap zajmuje się odpowiednim rozłożeniem obciążenia, rozproszonymi transakcjami czy utrzymaniem stałej puli połączeń z serwerem. Zawiera wsparcie relacji typu master-detail, gdzie przeglądana jest tabela nadrzędna i w zależności od wyboru, z tabeli szczegółowej pobierane są odpowiednie rekordy. DataSnap minimalizuje liczbę danych odczytywanych z serwera bazodanowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200