Gusta i guściki programistów

Dla DataSnap typ źródła danych nie jest istotny. "Zbiór" może pochodzić nie tylko z relacyjnej bazy, ale także z obiektu SOAP, XML, COM, CORBA. Może też być przesłany poprzez niestandardowy protokół TCP/IP. Można nawet analizować stronę (zwykle tabelę) HTML jako zbiór rekordów. Należy podkreślić, że ujednolicenie interfejsu dostępu do danych bardzo upraszcza pisanie aplikacji.

Borland dołączył do swoich narzędzi nowy typ "lokalnego" motoru bazodanowego - MyBase XML. To prosta baza, którą aplikacja wykorzystuje do lokalnego przetwarzania danych; wynik operacji może być skierowany do komponentu DataSnap, który przekaże ją właściwemu serwerowi bazodanowemu. W ten sposób aplikacja kliencka może pracować bez ciągłego połączenia z macierzystym serwerem.

W przypadku Kylixa, Borland proponuje własne mechanizmy komunikacji między aplikacjami, jak również obsługę schowka w stylu Windows (przy wykorzystaniu Qt/KDE). Umowa licencyjna darmowej wersji Kylix Open Edition zobowiązuje twórców do tworzenia rozwiązań udostępnianych na licencji GPL. Jest to w zasadzie bazowy pakiet Kylix, bez wyrafinowanych mechanizmów typu "...Snap". Powinien jednak wystarczyć do tworzenia prostych aplikacji użytkowych.

Wszystko w jednym

Należy wspomnieć też o interfejsie użytkownika dla programisty. Praktycznie, od wersji Delphi 5.0 zmiany w IDE produktów Borlanda są czysto kosmetyczne. Kylix 2.0 (tak jak wersja 1.0) jest oparty na emulatorze Windows (Wine, w wersji beta) i do złudzenia przypomina środowisko IDE w Windows. Także w C++ Builder 6.0 nie wprowadzono rewolucyjnych zmian w stosunku do wersji poprzednich. Przejście na nowe narzędzie nie będzie wymagało zmiany przyzwyczajeń programisty.

Warto zauważyć, że Borland ogłosił poparcie dla platformy .Net. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że niebawem powstaną specjalne wersje narzędzi Borlanda kompilujących kod do MSIL, a także produkty wspierające ASP.NET. Zapowiadane jest również powstanie Delphi opartego na CLS. Niewykluczone więc, że programiści przywiązani do produktów Borlanda będą mieli do dyspozycji zestaw narzędzi, pozwalający tworzyć na bazie jednego kodu źródłowego zarówno tradycyjne aplikacje Windows, programy dla .Net, jak i aplikacje linuxowe.

JBuilder szóstym nazwany
  • Chociaż nową wersję JBuilder, podobnie jak inne produkty Borlanda, oznaczono numerem 6, to nie dysponuje ona analogicznymi możliwościami co Kylix czy C++ Builder. Co jednak godne uwagi, JBuilder w pełni wspiera standard JDK 1.3. Był także testowany z wersją beta JDK 1.4.

  • W tej wersji pakietu do tworzenia aplikacji Java znacznie uproszczono proces opracowywania dokumentacji. Kreator JavaDoc zdejmuje z programisty większość żmudnej pracy przy tworzeniu dokumentacji projektu.

  • Pomocne są także mechanizmy wizualizacji kodu w postaci diagramów UML. Diagram może być generowany na podstawie kodu. Przydatny jest też do nawigacji - programista może szybko "skoczyć" do implementacji danej klasy w projekcie czy przenieść się do odpowiedniego rozdziału w dokumentacji.

  • JBuilder6 wspiera też mechanizmy automatycznego testowania aplikacji. Niestety, nadal nie pozwala na śledzenie programu, gdy wykorzystywana jest szybsza maszyna wirtualna HotSpot.

  • Pakiet nie dysponuje także mechanizmami BizSnap, DataSnap czy WebSnap. Zamiast bazy danych opartej na XML, programista ma do dyspozycji wygodny interfejs do JDataStore i do innych baz SQL-owych, za pośrednictwem JDBC wspieranego przez komponenty InternetBeans Express.

  • Brak mechanizmów wspierających tworzenie czy wykorzystywanie usług Web, ale są za to bardzo rozbudowane mechanizmy współpracy z serwerami JSP/servletów (Tomcat). JBuilder zawiera kreatory ułatwiające instalację komponentów na serwerach iPlanet, WebLogic i oczywiście Borland Enterprise Server. Pakiet pozwala też wykorzystać "rodzime" możliwości każdego z tych serwerów aplikacyjnych. Dzięki VisiBrokerowi dostępne są moduły do współpracy z obiektami CORBA.


  • TOP 200