Gotowe albo na zlecenie

Przeszkodą w wykorzystywaniu palmtopów w przedsiębiorstwach nie jest brak aplikacji.

Przeszkodą w wykorzystywaniu palmtopów w przedsiębiorstwach nie jest brak aplikacji.

Liczba komercyjnych zastosowań palmtopów jest ogromna. Wprawdzie najczęściej wyposażani są w nie przedsta- wiciele działów handlowych, jednak komputery naręczne coraz częściej wspierają pracę magazynierów, serwisantów, kierowców czy lekarzy. Palmtop może dawać dostęp do informacji, umożliwiać ich wprowadzanie, a także pozwalać na samodzielne dokonywanie obliczeń.

Łączność w standardzie

Wykorzystanie palmtopów w przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na zapewnieniu łączności z firmowymi bazami danych, bez względu na typ gromadzonych danych. Wyposażeni w palmtopy pracownicy mogą korzystać z systemów poczty elektronicznej, pracy grupowej, aplikacji internetowych czy nawet z systemów ERP, CRM czy SCM. A urządzenia mogą być administrowane zdalnie za pośrednictwem systemów do zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa.

Potencjalni użytkownicy mogą sko-rzystać z dwóch strategii: kupić gotowe rozwiązanie, zapewniające współpracę z urządzeniami przenośnymi, lub zlecić jego wykonanie firmie programistycznej.

ERP, CRM itp.

Producenci systemów ERP na czele z SAP i Oracle wprowadzają do swoich systemów coraz więcej możliwości zastosowania palmtopów. Do końca roku Oracle udostępni spolonizowaną wersję modułu, umożliwiającego zarządzanie miejscami magazynowymi, optymalizację magazynowania i kompletowania zamówień, który współpracuje m.in. z urządzeniami iPaq, Jornada, Palm V i Symbol. Praca ma się odbywać za pośrednictwem wbudowanej w urządzenia przeglądarki Web. Natomiast w module zarządzania jakością systemu SAP R/3 wkrótce ma się pojawić możliwość wykorzystania urządzeń przenośnych, pracujących w trybie offline. Palmtopy będą umożliwiać wykonywanie wszystkich czynności związanych z kontrolą jakości, a po podłączeniu do sieci dane z urządzenia przenośnego będą synchronizowane z danymi w module zarządzania jakością. SAP oferuje rów-nież przenośną wersję rozwiązania mySAP.com.

Współpracę z palmtopami zapewnia duża część aplikacji CRM. Oprogramowanie Siebel Sales for Handhelds jest standardowym modułem pakietu Siebel eBusiness Applications. Moduł zapewniający współpracę z urządzeniami przenośnymi jest częścią PeopleSoft Mobile Expenses, oprogramowania do zarządzania wydatkami podróżujących pracowników.

Zrób to sam

W przypadku niedopasowania standardowych rozwiązań nie brak firm, które stworzą je na zamówienie. "Kluczową sprawą jest zintegrowanie urządzeń przenośnych z bazami korporacyjnymi. Aplikacje pracujące wyłącznie na palmtopie nie sprawdzają się w przypadku użytkowników korporacyjnych" - mówi przedstawiciel firmy Noblestar z Warszawy.

Niektóre firmy decydują się same tworzyć oprogramowanie. Interesującym rozwiązaniem może okazać się dla nich opracowany przez Logotec generator aplikacji [email protected] Oprogramowanie pozwala na stworzenie w stosunkowo krótkim czasie aplikacji, która umożliwia dostęp do danych, znajdujących się w ich firmie, za pośrednictwem urządzeń przenośnych, wyposażonych w oprogramowanie Windows CE 3.0 i wyższe lub Windows 2000 for Handheld PC. Obsługa oprogramowania jest łatwa. Aplikacja jest tworzona w kilku etapach, w których użytkownik określa dane, które miałyby zostać udostępnione. Następnie program tworzy formularze dostępu do danych, filtry umożliwiające wyszukiwanie informacji oraz strukturę aplikacji. Wszystkie te elementy mogą być modyfikowane. Kolejne etapy to utworzenie listy osób mogących korzystać z tworzonej aplikacji oraz zautomatyzowana instalacja programu. Logotec dostarcza również oprogramowanie, symulujące urządzenie przenośne do testowania aplikacji.

Stworzona aplikacja umożliwia dostęp do danych zarówno w trybie online (możliwe jest bezpośrednie połączenie z firmowym serwerem lub za pośrednictwem Internetu), jak i offline (po ściągnięciu danych do pamięci komputera). W tym drugim przypadku po ponownym połączeniu następuje synchronizacja danych. Oprócz standardowej wersji programu, Logotec oferuje [email protected] Professional, który umożliwia programistom większą kontrolę nad tworzoną aplikacją.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200