Duzi mówią taniej

Bramki GSM, tańsze abonamenty, zniżki na rozmowy, a nawet bezpłatne połączenia między pracownikami firmy to już stałe elementy oferty operatorów GSM dla użytkowników korporacyjnych.

Bramki GSM, tańsze abonamenty, zniżki na rozmowy, a nawet bezpłatne połączenia między pracownikami firmy to już stałe elementy oferty operatorów GSM dla użytkowników korporacyjnych.

Rynek telefonii komórkowej na całym świecie jest już bliski nasycenia. Po tym, jak udało się skłonić do używania telefonów prawie 10 mln Polaków, coraz trudniej pozyskać nowych klientów. Sytuacja zmusza operatorów GSM do oferowania coraz większej liczby zaawansowanych usług, często bezpłatnie, by przed zakusami konkurencyjnych telekomów uchronić dotychczasowych klientów, zwłaszcza tych, którzy przynoszą największe zyski.

Jak wiadomo, największe wpływy firm telekomunikacyjnych pochodzą od przedsiębiorstw. Wszyscy operatorzy usilnie namawiają je do podjęcia działań w celu obniże- nia miesięcznych rachunków telefonicznych za komórki. Na pierwszy rzut oka to autodestrukcyjna polityka. Jaki sens ma wmawianie najlepszym klientom, że powinni zmniejszyć świadczenia na rzecz operatora? W rzeczywistości jest to polityka długofalowa, która ma doprowadzić do tego, że telefon komórkowy stanie się podstawowym urządzeniem komunikacyjnym w firmach, wy- pierając telefony stacjonarne. Dlatego firmy mające już nawet kilkanaście aktywnych kart SIM mogą liczyć na obniżenie abonamentów i cen impulsów, taniej kupić oryginalne akcesoria, żądać od operatora billingu zróżnicowanego ze względu na charakter rozmów - służbowy bądź prywatny. Korporacjom dysponującym kilkuset telefonami proponuje się instalowanie central i stacji bazowych GSM, dzięki którym rozmowy komórkowe między pracownikami firmy są bezpłatne, tak jak rozmowy wewnętrzne.

Oszczędność z rachunku

Wszyscy operatorzy sieci GSM przygotowali pakiety dla klientów biznesowych. Taryfy dla przedsiębiorców nie różnią się znacznie od tych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Czynnikiem wyróżniającym ofertę dla biznesu są usługi dodatkowe, pozwalające obniżać koszt posiadania firmowego telefonu. Zasada jest prosta - im więcej aktywnych kart SIM w firmie, tym taniej.

Podstawowa zniżka dotyczy opłat abonamentowych. Zwykle wynosi ona od kilku do kilkunastu procent. Jest uzależniona od liczby wykorzysty-wanych telefonów, czasu ich użytkowania lub wysokości płaconych rachunków za telefon. Oferta jest skierowana do firm, mających co najmniej kilka telefonów.

Dalsze oszczędności przynoszą inne, nowe usługi oferowane przez operatorów. Jedna z nich to dostarczanie miesięcznego billingu w postaci elektronicznej, dzięki czemu przedsiębiorca zyskuje dokładniejszą kontrolę kosztów. Poza rachunkami w postaci elektronicznej, dystrybuowanymi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, klienci mogą zażyczyć sobie zainstalowania specjalnej aplikacji analizującej wykorzystanie firmowych telefonów oraz wybór optymalnych taryf i usług dodatkowych.

Efektem analizy rachunków może być wniosek, że firma ponosi zbyt duże koszty w związku z prywatnymi rozmowami wykonywanymi przez pracowników ze służbowych telefonów. W takiej sytuacji operator poradzi przedsiębiorcy zamówienie usługi, polegającej na dzieleniu płatności za użytkowanie telefonu pomiędzy firmę a pracownika. Przykładowo, firma pokrywa opłatę abonamentową, a pracownik płaci za wykonane połączenia wykraczające poza czas rozmów przyznany w abonamencie.

Omijanie sieci

Usługi oferowane przez operatorów GSM pozwalają ograniczać wydatki ponoszone na połączenia wykonywane z telefonów stacjonarnych na telefony komórkowe. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. bramek GSM, czyli wyposażonych w karty SIM GSM, podłączanych do firmowych central PBX. Połączenia do sieci komórkowych, odbywające się za pośrednictwem sieci GSM, są tańsze niż poprzez sieć stacjonarną. Miesięczny abonament za użytkowanie bramki to - w zależności od operatora - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W ramach abonamentu odpowiednio do jego wysokości przyznawane są tzw. pakiety bezpłatnych minut.

Droższym we wdrożeniu, ale znacznie wydajniejszym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie firmowej centrali PBX do centrali MSC operatora komórkowego. Również w tym przypadku połączenia z telefonami komórkowymi wykonywane z telefonów stacjonarnych są realizowane przez sieć GSM. W odróżnieniu od zastosowania adaptera GSM, połączenie z centralą MSC pozwala na jednoczesne prowadzenie większej liczby rozmów i korzystniejsze, ustalane w trakcie negocjacji, rozliczenia z operatorem. Połączenia mogą być rozliczane za rzeczywisty czas ich trwania, tzn. naliczane są co sekundę, a nie np. co 30 sekund. Łącze o przepustowości 2 Mb/s pozwala na jednoczesne prowadzenie 30 rozmów. Miesięczny abonament to koszt rzędu kilku tysięcy złotych.

Bramka w grupie

Jeszcze większe oszczędności z wykorzystania bramki GSM może przynieść zakup usług, polegających na tworzeniu "grup użytkowników". Kiedy do grupy użytkowników zostanie "dodana" karta znajdująca się w adapterze tworzącym bramkę GSM, wewnętrzna sieć stacjonarna zostanie połączona z wirtualną wewnętrzną siecią komórkową. W ramach niewielkiej opłaty doliczanej do standardowego abonamentu operatorzy oferują zniżki na wszystkie połączenia wykonywane wewnątrz zdefiniowanej grupy. Proponują również tzw. prywatny plan numeracyjny. Oznacza to, że każdy użytkownik może mieć przypisany numer skrócony (minimum 3-cyfrowy), za którego pomocą można kontaktować się z nim wewnątrz grupy.

Administrator grupy zarządza prawami użytkowników. Każdemu można przyporządkować inne uprawnienia, np. możliwość komunikowania się wyłącznie w obrębie grupy, wykonywanie połączeń tylko pod wybrane numery spoza grupy albo wyłącznie pod numery do wybranej sieci GSM. Istnieje też możliwość zablokowania połączeń z określonymi numerami.

W ramach grup użytkowników operatorzy oferują większą częstotliwość taryfikowania impulsów, np. co 15 sekund. Tworzenie grupy nie wymaga wymiany telefonów ani kart SIM. Usługa jest skierowana do firm, które w zależności od operatora mają minimum 6 lub 20 aktywnych w danej sieci telefonów.

Niezależnie od tworzenia grup użytkowników operatorzy proponują firmom pakiety "dodatkowych minut". Usługa polega na tym, że wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych w danym przedsiębiorstwie, po wykorzystaniu bezpłatnych minut przyznawanych w ramach ich standardowego abonamentu, mogą wykonywać połączenia po niższych cenach wynikających z "hurtowego" zakupu przez firmę czasu połączeń. Dopiero po wykorzystaniu dodatkowego czasu, połączenia są rozliczane zgodnie z taryfą standardową. To, ile godzin rozmów firma może zakupić, zależy od liczby posiadanych telefonów.

Stacja w firmie

Bardziej zaawansowaną usługą dla klientów biznesowych, adresowaną wyłącznie do bardzo dużych firm, jest uruchomienie rzeczywistej komórkowej wewnętrznej sieci telefonicznej. Staje się to możliwe dzięki zainstalowaniu w firmie stacji bazowej, obejmującej określony obszar, oraz centrali MSC podłączonej bezpośrednio do sieci operatora.

Taka wewnętrzna sieć GSM umożliwia wykonywanie bezpłatnych połączeń pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami w obrębie danej stacji bazowej i uniezależnienie od wydajności sieci "publicznej". Opłaty za połączenia wykonywane poza sieć wewnętrzną są naliczane wg taryf standardowych. Podobnie jak w przypadku wirtualnych sieci wewnętrznych, opartych na mniej skomplikowanej bramce GSM, możliwe jest wykorzystywanie skróconych numerów, które mogą być identyczne, jak numery wewnętrzne w sieci stacjonarnej obsługiwanej przez centralę PBX. Admini-stratorzy sieci mogą również tworzyć profile użytkowników, pozwalające na ścisłe definiowanie ich uprawnień. Właśnie dzięki temu rozwiązaniu aparat GSM staje się podstawowym urządzeniem wykorzystywanym do komunikacji telefonicznej.

Operatorzy nie chcą podawać nawet przybliżonych cen takiej usługi, tłumacząc, iż koszt wdrożenia tego typu sieci zależy od liczby sprzętu niezbędnego do jej budowy i liczby potencjalnych użytkowników systemu. Wiadomo jednak, że ze względu na duże koszty rozwiązanie to jest opłacalne, jeśli firma wykorzystuje co najmniej 150 aparatów telefonicznych.

Możliwe jest także budowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań - dyspozytorskich sieci radiowych opartych na infrastrukturze GSM. Stanowi to alternatywę dla tradycyjnych systemów łączności radiowej PMR (Professional Mobile Radio). Obok funkcjonalności PMR umożliwia dostęp do funkcji GSM. Jak przyznają operatorzy, usługa ta jest skierowana do wąskiego grona odbiorców.

Nie tylko głos

Specjalne usługi są oferowane przedsiębiorstwom, które intensywnie korzystają z krótkich wiadomości tekstowych SMS. Operatorzy mogą proponować bezpośredni dostęp do serwera, z którego dystrybuowane są wiadomości. Na koszt usługi, poza opłatą instalacyjną za udostępnienie konta na serwerze, składa się również koszt opracowania aplikacji do obsługi wiadomości tekstowych. Zaletą rozwiązania jest minimalizacja opóźnień związanych z rozsyłaniem SMS-ów i niższe koszty wysłania pojedynczej wiadomości.

Podobnie jak w przypadku połączeń głosowych, firmy mające odpowiednią liczbę aktywnych telefonów w danej sieci mogą zakupić "hurtowo" pakiety dodatkowych SMS-ów, z których korzysta się po wyczerpaniu darmowej puli ujętej w abonamencie.

Warto? Warto!

Przykładowa firma X w ciągu kilku ostatnich lat systematycznie zwiększała zatrudnienie. Stopniowo coraz więcej pracowników było wyposażanych w służbowe telefony komórkowe. Firma dysponowała łącznie 105 aparatami, działającymi w różnych sieciach GSM. Telefony były kupowane w promocjach (operatora wybierano w zależności od atrakcyjności ofert promocyjnych obowiązujących w danym czasie).

Firma X miała po 35 telefonów w każdej z sieci. Pracownicy wydzwaniali średnio 240 minut miesięcznie (80% rozmów użytkownicy prowadzili w godzinach szczytu, natomiast 20% poza szczytem). Żaden z telefonów nie korzystał z taryf "biznesowych". Koszty użytkowania telefonów wynosiły średnio ok. 25 tys. zł netto miesięcznie (w obliczeniach pominięto usługi związane z przesyłaniem faksów i danych oraz SMS-ów).

Pierwszym krokiem na drodze do zmniejszenia kosztów było podjęcie decyzji o wyborze jednego operatora. Wyposażono wszystkich pracowników w telefony z abonamentem, który zawierał 100 bezpłatnych minut. Gdyby firma nie korzystała z żadnych rabatów, wydatki wyniosłyby ok. 23 tys. zł. Jednak ze względu na posiadanie 105 telefonów w jednej sieci rachunek mógł zostać zmniejszony do ok. 21,3 tys. zł.

Po przeanalizowaniu rachunków kierownictwo firmy doszło do wniosku, że część pracowników powinna płacić za połączenia wykonane powyżej 100 minut przyznanych w abonamencie. Wyższy limit rozmów przyznano 55 pracownikom. Decyzje te przyniosły oszczędność 6,5 tys. zł.

W wyniku dalszej analizy okazało się, że średnio połowa połączeń odbywa się pomiędzy pracownikami, co sprawiło, że firma zdecydowała się na skorzystanie z usługi polegającej na stworzeniu "grupy użytkowników". Wprawdzie spowodowało to zwiększenie kosztów ze względu na dodatkową opłatę abonamentową o 1050 zł, jednak koszty połączeń spadły o ponad 3 tys. zł Ń połączenia "wewnętrzne" kosztują o połowę taniej. W efekcie średnie miesięczne wydatki na telefony komórkowe w firmie X spadły blisko o połowę i wyniosły niecałe 13 tys. zł.

Gdyby firma X zdecydowała się na zastosowanie bramek GSM, to pomimo wzrostu rachunku na rzecz operatora GSM, znacząco spadłyby wydatki na połączenia wykonywane za pośrednictwem sieci operatora telefonii stacjonarnej. W konsekwencji wraz z rozwojem firmy i zakupem większej liczby telefonów pojawi się możliwość zainstalowania w siedzibie centrali i stacji bazowej połączonych z siecią operatora. Koszt takiego przedsięwzięcia jest wg operatorów trudny do oszacowania. Zależy od liczby sprzętu, jaki musi być zainstalowany u klienta. Operatorzy zapewniają jednak, że są skłonni do negocjowania opłat za usługi. Rabaty są tym większe, im więcej aktywnych telefonów posiada klient. Czasem przy podpisaniu wieloletnich umów duże firmy mogą ograniczyć koszty instalacji niemal do zera.


TOP 200