Duże miniatury (Windows 95/98/Me/NT/2000/ XP)

Widok miniatur dostępny w Windows Me/2000/XP pozwala podglądać zawartość folderów z obrazkami. Funkcji tej brakuje w Windows 95 i NT 4, w Windows 98 zaś została ukryta. Jak dodać opcję podglądu plików graficznych?

Nawet w Windows Me/2000/XP jest możliwy podgląd tylko wybranych formatów graficznych, a miniatury sprawiają wrażenie za drobnych.

W rozwiązaniu problemu pomoże przeglądarka graficzna IrfanView (plik do pobrania:http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?id=484&sys=pc l), którą można łatwo zintegrować z Eksploratorem. Program ten obsługuje niemal wszystkie formaty graficzne i pozwala ustawiać rozmiary miniatur.

Zobacz również:

Najpierw zainstaluj przeglądarkę IrfanView i otwórz Edytor Rejestru. Przejdź do klucza HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell. Utwórz w nim podklucz Miniatury, pod nim zaś kolejny klucz Command. Kliknij dwukrotnie wartość (Domyślna)" w prawym panelu okna i wpisz następujące przywołanie:

c:\program files\irfanview\i_view32.exe "%1" /thumbs /one

Jeżeli zainstalowałeś IrfanView w innym miejscu, niż podano powyżej, wprowadź stosowne zmiany w ścieżce pliku I_VIEW.EXE. Przeglądarka graficzna obsługuje liczne parametry, które zostały skąpo, lecz dokładnie opisane w pliku I_OPTIONS.TXT (znajduje się w katalogu zainstalowanego programu).

W powyższym przykładzie zastosowaliśmy parametr /thumbs przywołujący widok miniatur i parametr /one dopuszczający uruchomienie w danej chwili tylko jednego egzemplarza IrfanView. Oprócz tego Eksplorator przekazuje przeglądarce bieżący katalog w parametrze %1. Entuzjaści cyfrowych obrazków mogą poeksperymentować, wbudowując inne parametry IrfanView, np. automatyczne konwertowanie ( /convert) lub filtry wyszukiwania ( /filepattern=).

Gdy klikniesz prawym przyciskiem dowolny folder, w menu podręcznym pojawi się polecenie Miniatury. Wskaż je, aby przywołać podgląd obrazków w oknie Eksploratora. W menu Options programu IrfanView możesz zmienić domyślne ustawienia podglądu. Zauważ, że podczas instalacji możesz ustawić go jako domyślną przeglądarkę określonych formatów graficznych. Skuteczność powyższej porady nie zależy od tego ustawienia, możesz więc pozostawić dotychczasowe ustawienia przeglądarki.