Droga do wielomedialnej centrali

Zmiana sposobu wykorzystywania sieci telefonicznych przez użytkowników, rosnąca lawinowo liczba transmitowanych danych i słabe przystosowanie istniejących sieci operatorów telekomunikacyjnych do świadczenia innych usług niż zestawianie i obsługa połączeń głosowych powodują konieczność znaczącej rozbudowy bądź wymiany istniejącej infrastruktury na tzw. sieci telekomunikacyjne następnej generacji.

Zmiana sposobu wykorzystywania sieci telefonicznych przez użytkowników, rosnąca lawinowo liczba transmitowanych danych i słabe przystosowanie istniejących sieci operatorów telekomunikacyjnych do świadczenia innych usług niż zestawianie i obsługa połączeń głosowych powodują konieczność znaczącej rozbudowy bądź wymiany istniejącej infrastruktury na tzw. sieci telekomunikacyjne następnej generacji.

Budowane od wielu lat przez operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie sieci telefoniczne miały zapewnić podstawową funkcję - niezawodnie obsługiwać realizowane za ich pośrednictwem połączenia telefoniczne. I do tego celu doskonale nadawała się tradycyjna technologia komutacji połączeń TDM (Time Division Multiplexing) - nadal stosowana w znacznie udoskonalonej formie w sieciach operatorów.

Spokojną rozbudowę sieci telefonicznych zakłóciła spontaniczna i niespodziewana popularyzacja Internetu i związana z nią zmiana sposobu pracy i dostępu do informacji przez użytkowników. W ciągu ostatnich dziesięciu lat udział transmisji głosowych w całkowitej transmisji, realizowanej za pośrednictwem sieci operatorskich, systematycznie malał. Tendencja ta na pewno będzie się pogłębiać - ilość transmitowanych danych wzrasta bowiem znacznie szybciej niż liczba realizowanych połączeń telefonicznych.

Na to nakładają się dodatkowe problemy, związane ze skalowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Zapewnienie dodatkowej liczby szczelin komunikacyjnych w tradycyjnej telefonii komutowanej wiąże się zazwyczaj z koniecznością instalacji dodatkowego okablowania bądź rezerwowania dodatkowego pasma na potrzeby "szczytów" komunikacyjnych. Pasma, które podczas mniejszego natężenia rozmów telefonicznych po prostu jest nie wykorzystywane.

"Szczelinowy" charakter sieci opartych na czasowym komutowaniu łączy (sprowadzający się do istnienia elementarnych kanałów o przepustowości 64 Kb/s) nie sprawdza się jednak przy budowie wysoko wydajnych, skalowalnych sieci transmisji danych. Operatorzy telekomunikacyjni radzą sobie z tym problemem, budując, obok tradycyjnych komutowanych sieci telefonicznych, wydzielone sieci dedykowane do przesyłania danych. Sposób ten, chociaż doskonale rozwiązuje problem przesyłania danych, nie jest jednak efektywny ekonomicznie. Budowa i utrzymanie dwóch niezależnych struktur sieciowych, częściowo dublujących się pod względem funkcjonalnym, powoduje znaczący wzrost kosztów. Jednocześnie konieczność zapewnienia integracji obu tych struktur, wynikająca z potrzeby zapewnienia dostępu do sieci transmisji danych, również abonentom tradycyjnych sieci komutowanych, tylko na elementarnym poziomie jest łatwa do realizacji. W przypadku, gdy konieczne jest realizowanie bardziej zaawansowanych usług, takich jak kierowanie połączeń abonentów tradycyjnej sieci telefonicznej przez sieć transmisji danych, pojawiają się problemy związane z integracją obu infrastruktur, potrzebą zapewnienia należytej jakości połączeń w obu sieciach itd. To wszystko powoduje, że dzisiaj sieci oparte na komutacji połączeń uważa się za przeżytek hamujący w rzeczywistości rozwój telekomunikacji.

Elementy architektury softswitch
  • Call Agent - określany również nazwą softswitch lub Media Gateway Controller - oprogramowanie pełniące funkcję centrali w sieci opartej na pakietowej transmisji głosu i danych

  • Media Gateway - brama mediów odpowiedzialna za konwersję transmisji specyficznych dla sieci PSTN, ISDN, GSM itd. na pakiety sieciowe

  • Signaling Gateway - brama sygnalizacyjna, odpowiedzialna za konwersję protokołów sygnalizacyjnych między różnymi sieciami

  • Feature Server - serwer wzbogacający funkcjonalność softswitcha w zakresie obsługi połączeń

  • Application Server - serwer aplikacyjny, umożliwiający zaoferowanie dowolnej, dodatkowej funkcjonalności, np. obsługi poczty głosowej oraz nowych usług polegających na integracji transmisji danych i głosu

  • Media Server - serwer medialny, odpowiadający za konwersję strumieni głosowych z wykorzystaniem różnych kodeków

  • Dodatkowe narzędzia do zarządzania siecią oraz interfejsy do systemów billingowych


  • TOP 200