Dostosowywanie folderów w Windows XP

W Windows XP zabrakło przydatnego polecenia Dostosuj folder, które pozwalało zmieniać tło w oknach Eksploratora. Funkcję tę można przywrócić - o ile dysponuje się starszą wersją systemu Microsoftu.

Jeżeli zachowałeś kopię Windows 98/Me lub 2000, z katalogu %windir%\SYSTEM (dotyczy Windows 98/Me) lub %windir%\SYSTEM32 (dotyczy Windows 2000) skopiuj plik IESHWIZ.EXE do podkatalogu SYSTEM32 na dysku z Windows XP (domyślnie ścieżka: \Windows\System32).

Następnie włącz funkcję dostosowywania do menu podręcznego folderów. Otwórz w tym celu Edytor rejestru (menu "Start | Uruchom | regedit"), odnajdź klucz

"HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell"

i załóż w nim podklucz "Dostosuj" - przyporządkuj pustej wartości "(Domyślna)" nazwę polecenia, które ma figurować w menu podręcznym - może to być np. Tło folderu. W kluczu "Dostosuj" utwórz teraz kolejny podklucz, nadaj mu nazwę "Command", a wartości "(Domyślna)" tego klucza przypisz przywołanie:

ieshwiz.exe "%1"

Dzięki temu, po wskazaniu dowolnego katalogu na dysku i kliknięciu weń prawym przyciskiem myszy, w menu kontekstowym pojawi się poleceniu Tło folderu. Po wskazaniu tego polecenia pojawi się Kreator dostosowywania folderu. Obrazki służące jako tło pobierane są z katalogu %windir%\WEB\WALLPAPER.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200