Chłodzenie centrum danych

Czego nie należy robić

Podstawowym błędem jest złe określenie mocy cieplnych w pomieszczeniu oraz rozkładu tych mocy w rozbiciu na poszczególne szafy. Nie wszystkie urządzenia wydzielają tyle samo ciepła, niektóre wymagają specjalnego sposobu chłodzenia związanego z odmiennym kierunkiem przepływu powietrza. Inne z kolei mają bardzo wysoką zmienność obciążenia. Zbagatelizowanie lub niedoszacowanie parametrów (zwłaszcza gęstości mocy) może skutkować doborem złej technologii chłodzenia. Wtedy powstają gorące punkty i urządzenia są przegrzewane, chociaż całkowita moc cieplna wydzielana we wszystkich urządzeniach nie przekracza mocy, do której dostosowano technologie chłodzenia. Jest to jeden z najważniejszych błędów i należy się go wystrzegać, dokładnie analizując wymagania instalowanych maszyn.

Komentarz

Firma Rittal zainstalowała 80 szaf serwerowych w nowo powstałej serwerowni Banku Millennium. Dodatkowo w pomieszczeniach krosowych zamontowano 12 szaf serwerowych wyposażonych w panele gaśnicze oraz zaawansowane technologicznie wymienniki ciepła woda - powietrze LCP. Projekt uwzględniał także wymaganą nadmiarowość oraz niestandardowe wymagania odnośnie do przepływu powietrza w niektórych urządzeniach.

Rozwiązanie ma budowę modułową, co oznacza, że będzie je można elastycznie rozbudowywać, przy czym wymienniki można dodawać oraz serwisować nawet podczas bieżącej eksploatacji systemu IT. Instalacja LCP umożliwiła stworzenie komfortowych warunków dla osób przebywających w pomieszczeniach, w których znajdują się szafy. Chłodzenie jest bardzo ciche, a chłód panuje w szafach, nie w samych pomieszczeniach. Wdrożono także odzyskanie energii cieplnej oraz oszczędne chłodzenie w zimne dni, co zapewnia istotne oszczędności finansowe.

Szafy w pomieszczeniach krosowych wyposażono także w panele gaśnicze, dzięki czemu nie było konieczności instalowania oddzielnego systemu gaszenia w każdym z pomieszczeń krosowych (obniżyło to znacznie koszty wdrożenia). Nad niezawodnością wdrożonych rozwiązań czuwa zaś system zdalnego monitoringu Rittal CMC-TC. Na wybór dostawcy wpływ miała elastyczność rozwiązań oraz możliwość zaadaptowania ich na relatywnie niewielkiej powierzchni. Nie bez znaczenia były także wcześniejsze pozytywne doświadczenia we współpracy pomiędzy firmami.

Krzysztof Lubak, Senior Expert SDS-Service Delivery Sub-Unit w Banku Millennium


TOP 200