Chłodzenie centrum danych

Przy projektowaniu systemu należy wziąć pod uwagę nie tylko takie zalecenia i szczegóły konstrukcyjne, ale także dodatkowe informacje na temat chłodzenia dostarczane przez producentów serwerów. Bardzo pomocne mogą być audyty termowizyjne, gdzie kamera FLIR umożliwia wychwycenie gorących punktów instalacji.

Niekiedy zachodzi konieczność zastosowania chłodzenia istniejących instalacji w szafach. Najtrudniejszym przypadkiem jest modernizacja chłodzenia systemu, który jest eksploatowany w reżimie pracy ciągłej. W takim przypadku nie ma mowy o przeniesieniu urządzeń do innej szafy ani o żadnych operacjach przestawiania szafy, gdyż nie ma na to czasu. Rozwiązaniem jest specjalnie przygotowany wymiennik ciepła, który zastępuje tylne drzwi od szafy. LCP Extend, bo o nim mowa, może odprowadzić ok. 10 kW ciepła przy przepływie 3000 m³/godz., co w zupełności wystarcza do modernizacji starszych instalacji.

Nadążanie za zmianami

Serwery, podobnie jak reszta elektroniki, wykazują dużą zmienność ilości wydzielanego ciepła, zależną od ich obciążenia. Szczególnego znaczenia nabiera zatem regulacja wydajności chłodzenia, która musi nadążać za zmianami wydzielanego ciepła. Wykorzystywanie pojedynczego czujnika temperatury w całym pomieszczeniu powoduje, że system działa powoli, nie nadążając za zmianami. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie stref chłodzenia do szaf z urządzeniami i utrzymywanie żądanej temperatury w obrębie tych szaf.

Zaplanować projekt

Przy projekcie nowoczesnego centrum danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejszymi z nich są:

- Stosunek nagromadzonej mocy (w tym mocy cieplnej) do powierzchni, co będzie warunkowało sposób i technologię chłodzenia.

- Sposób dystrybucji i podtrzymania zasilania w datacenter i szafach.

- Bezpieczeństwo techniczne w tym monitoring warunków klimatycznych (tj. poziom temperatury, wilgotności).

- Sposób gaszenia szaf.

W przypadku chłodzenia cieczą, regulacja wydajności może się odbywać przez zmianę szybkości przepływu wody lodowej przez wymienniki ciepła. Jest to bardzo prosty i sprawny sposób, przy czym dobrze reaguje na wzrosty obciążenia. Każdy z modułów posiada czujniki temperatury i odpowiada szybko na wzrost ilości wydzielanego ciepła w szafie. W ten sposób system działa precyzyjnie, chłodząc intensywnie tylko te urządzenia, które wydzielają go najwięcej. Uzyskanie takiej sprawności przy instalacjach z zimnymi i gorącymi korytarzami jest trudne.

Gdy strefa chłodzenia jest ograniczona do szafy, nie ma potrzeby utrzymywania specjalnych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, mających za zadanie regulację wilgotności powietrza w chłodzonej strefie. Wynika to z niewielkiej ilości powietrza w zamkniętym obiegu.

Ochrona przed awarią

Systemy chłodzenia, chociaż są zaprojektowane pod kątem długotrwałej pracy, czasami też mogą ulec awarii. System chłodzący serwerownię klasy Enterprise powinien uwzględniać także te przypadki i posiadać elementy nadmiarowe. Najczęściej stosuje się wymienniki ciepła w konfiguracji n+1, redundantne pompy oraz inne najważniejsze elementy układu. Przy takiej konstrukcji awaria pojedynczego elementu nie powoduje szkodliwych następstw.


TOP 200