Brak komunikacji z serwerem WWW

Pytanie: Dlaczego użytkownicy nie mogą pobierać stron z firmowego serwera WWW?

Pytanie: Dlaczego użytkownicy nie mogą pobierać stron z firmowego serwera WWW?

Odpowiedź: Najczęściej wina jest po stronie serwera lub rutera/zapory, za którą pracuje serwer WWW . Zapora może być tak skonfigurowana, że zezwala na dostęp do serwera WWW tylko określonym użytkownikom, a nie każdemu, kto zgłosi się do niego. Jeśli dostęp do serwera mają użytkownicy wewnętrzni (pracujący za zaporą), a zewnętrzni zgłaszają problem z dostępem, to należy sprawdzić dokładnie konfigurację oprogramowania chroniącego sieć LAN.

Jeśli dostępu nie mają zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni użytkownicy, serwer został źle skonfigurowany albo połączenie fizyczne z nim nie funkcjonuje poprawnie. Połączenie to można sprawdzić uruchamiając program Ping, odbijający echo od serwera WWW . Jeśli Ping nie działa, dobrze jest uruchomić program Trace router i zobaczyć, w którym miejscu sieci łączność fizyczna z serwerem urywa się. Jeśli Ping nie działa, połączenie fizyczne funkcjonuje poprawnie, ale szwankuje logiczne.

Wtedy należy sprawdzić konfigurację dwóch elementów: DNS i HTTP. Może serwer DNS nie potrafi prawidłowo przetworzyć nazwy serwera i zamienić jej na właściwy numer IP. A może usługa IIS (Internet Information Server) nie jest w ogóle uruchomiona na serwerze? Wszystko to należy krok po kroku dokładnie sprawdzić.


TOP 200