Automatyczne mapowanie

Jak odzwyczaić Windows od automatycznego mapowania i przydzielania kolejnej litery dysku, w przypadku kliknięcia skrótu do zasobów niezmapowanego dysku?

Jeśli odłączymy zmapowany uprzednio dysk sieciowy, aby zwolnić literę napędu, Windows będzie mapować go ponownie po dwukrotnym kliknięciu skrótu odwołującego się do tego dysku. Jeżeli dotychczasowa litera napędu zostanie w międzyczasie zajęta przez inny dysk, system weźmie kolejną wolną. Założenie to wydaje się praktyczne, jednak w przypadku zamierzonego odłączenia dysku sieciowego okazuje się zupełnie niepożądane.

Odpowiednim zapisem w Rejestrze odzwyczaimy Windows od automatycznego ponownego mapowania dysków sieciowych, czyli przyporządkowywania im liter napędu. Przeskakujemy w Edytorze Rejestru do klucza:

"HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer"

Tworzymy wartość DWORD o nazwie "LinkResolveIgnoreLinkInfo" i przypisujemy jej jako dane cyfrę 1. Aby wprowadzić nowe ustawienie, musimy zrestartować system lub jeszcze raz się zalogować.

Zobacz również:

  • Styczeń 2023 roku był miesiącem ważnych aktualizacji

Od tej chwili, gdy klikniemy skrót odwołujący się do zasobów na niemapowanym dysku sieciowym, Windows nie przydzieli mu nowej litery. Oznacza to, że skrót wskazuje nieistniejącą lokalizację i nie spełnia powierzonej mu funkcji. Działają tylko skróty zawierające ścieżki w formacie UNC, np. \\nazwa_komputera\nazwa_pliku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200