Agregacja portów między przełącznikami

Pytanie: Mam dwa przełączniki obsługujące kilkanaście stanowisk, umieszczone na dwóch piętrach. Do jednego z przełączników są przyłączone serwery oraz stacje robocze. Drugi przełącznik obsługuje wyłącznie stacje robocze. Komunikacja pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi przyłączonymi do tego samego przełącznika odbywa się bez problemów. W przypadku stacji roboczych przyłączonych do drugiego przełącznika komunikacja

Pytanie: Mam dwa przełączniki obsługujące kilkanaście stanowisk, umieszczone na dwóch piętrach. Do jednego z przełączników są przyłączone serwery oraz stacje robocze. Drugi przełącznik obsługuje wyłącznie stacje robocze. Komunikacja pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi przyłączonymi do tego samego przełącznika odbywa się bez problemów. W przypadku stacji roboczych przyłączonych do drugiego przełącznika komunikacja

Agregacja portów między przełącznikami

Agregacja portów pozwala zwiększyć prędkość i niezawodność połączenia

z serwerami jest powolna. Czy mogę zwiększyć przepustowość połączenia pomiędzy przełącznikami? Obecnie wykorzystuję połączenie pomiędzy portami o prędkości 100 Mb/s.

Odpowiedź: Zwiększenie prędkości połączenia pomiędzy przełącznikami jest możliwe poprzez agregację portów. Agregacja opiera się na fizycznym połączeniu poszczególnych portów przełączników. Maksymalna liczba portów uczestniczących w procesie wynosi 8. Łączna dostępna przepustowość jest równa sumie przepustowości poszczególnych portów. Grupa portów jest traktowana jako jeden logiczny port. Grupy są tworzone pomiędzy portami o takiej samej przepustowości, ustawionymi w trybie pełnego dupleksu.

Protokół obsługujący taką funkcjonalność określa część specyfikacji 802.3ad o nazwie LACP (Link Aggregation Control Protocol). Protokół LACP jest implementowany w warstwie drugiej modelu sieciowego. Jego zadaniem jest kontrola transmisji pakietów przez łącza fizyczne, uczestniczące w agregacji. Zaletą rozwiązania jest zwiększenie ogólnej przepustowości oraz redundancja w przypadku pojawienia się problemów z jednym z portów.

Agregacja portów między przełącznikami

Agregacja portów pomiędzy przełącznikiem a serwerem sieciowym

W przypadku serwera warto sprawdzić, czy istnieje możliwość wykorzystania wieloportowej karty sieciowej Ethernet. Jeżeli system operacyjny serwera pozwoli na taką operację, możemy zagregować porty serwera z portami przełącznika, zwiększając zarówno prędkość połączenia, jak i bezpieczeństwo. W przypadku uszkodzenia jednego z portów Ethernet transmisja może być kontynuowana przez aktywny port.

Typowe przykłady zastosowań agregacji portów to: zwiększenie przepustowości połączeń, podział obciążenia, redundancja połączeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200