Adres dynamiczny czy statyczny?

Pytanie: Chciałbym przyspieszyć prędkość transferu plików pomiędzy systemem edycji wideo, który pobiera adres IP z DHCP, a serwerem plików z dedykowanym adresem IP. Czy przydzielenie stacji edycji wideo statycznego adresu IP z tej samej podsieci, co serwer plików, spowoduje różnicę w szybkości transferu plików?

0dpowiedź: Wykonanie tych operacji może zwiększyć szybkość transferu plików, jeżeli umieścimy system edycji wideo (ze statycznym adresem IP) oraz serwer plików w tej samej podsieci IP.

Gdy system IP otrzymuje informacje, że inny system IP znajduje się w tej samej fizycznie podsieci, pakiety sieciowe są dostarczane przez Ethernet bezpośrednio do drugiego systemu. W przypadku różnych podsieci pakiety przesyłane są do routera, który przekazuje je następnie do miejsca przeznaczenia. Router będzie generował dodatkowe opóźnienia pakietów.

Jeżeli umieścimy przełącznik pomiędzy dwoma urządzeniami w tej samej fizycznej podsieci, warto użyć komendy tracert w celu określenia trasy do systemu przeznaczenia. Wynikiem wykonania polecenia tracert powinien być listing bez pośredników na trasie do docelowego systemu.

Jeżeli nadal będą pokazywały się pakiety, które zmierzają do routera zamiast do docelowej maszyny, konieczne będzie sprawdzenie konfiguracji IP w badanych serwerach. Warto także sprawdzić bufor Address Resolution Protocol w celu identyfikacji problemu.


TOP 200