Administrator na dzień dobry (Windows XP)

Na nowym ekranie logowania w Windows XP Professional brakuje konta administratora systemu. Jednak jest ono dostępne zawsze, tyle tylko, że nie jest wyświetlane na ekranie podczas logowania. Jak się więc do niego dobrać?

Aby uzyskać możliwość bezpośredniego logowania się w systemie jako administrator, musisz na stałe wyłączyć nowatorski ekran logowania i korzystać z okna logowania, jak w systemie Windows 2000. Ekran logowania blokuje się z poziomu Panelu sterowania. Kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników. Następnie kliknij łącze Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników. Teraz usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj ekranu powitalnego i potwierdź przyciskiem Zastosuj opcje.

Jednak rezygnując z ekranu logowania, tracisz możliwość szybkiego przełączania się między poszczególnymi kontami użytkowników. Jeśli więc wolisz pozostać przy domyślnym logowaniu Windows XP, aby zachować szybkie przełączanie, możesz ręcznie przywoływać okno logowania. Gdy pojawi się ekran logowania, naciśnij w tym celu dwukrotnie kombinację klawiszy [Ctrl Alt Del]. Dzięki niej możesz w każdej chwili otwierać konwencjonalne okno logowania.

Zobacz również:

Jeśli nie masz ochoty naciskać za każdym razem wspomnianej kombinacji klawiszy, możesz uaktywnić wyświetlanie konta administratora na ekranie logowania Windows XP. Będzie na nim figurowało podczas każdego uruchamiania systemu. Przywołaj w tym celu Edytor Rejestru i przeskocz do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej części okna edytora i utwórz nową wartość DWORD. Nadaj jej nazwę Administrator. Potem kliknij dwukrotnie jej ikonę i przyporządkuj cyfrę 1 w wierszu Dane wartości.

Już podczas następnego uruchamiania systemu ujrzysz konto administratora na ekranie logowania. Aby przywrócić ustawienie domyślne, przejdź do wspomnianego klucza w Rejestrze i przypisz wartości Administrator cyfrę 0. Przedstawiona metoda działa tylko w Windows XP Professional. W wersji Home Edition konto administratora jest dostępne wyłącznie w trybie chronionym.