Aby pocztę sprawną mieć...

Równolegle dokonywano również instalacji nowego serwera wydruku. Do istniejącej sieci produkcyjnej dołączono nowy serwer, na którym zainstalowano Windows NT 4.0 w funkcji zapasowego kontrolera domeny. Z produkcyjnego serwera drukarek skopiowano następnie wszystkie klucze rejestru systemowego dotyczące drukarek oraz wszystkie przeznaczone dla nich sterowniki. Po wykonaniu tych operacji uaktualniono system do Windows 2000 i promowano no-wy serwer do funkcji utworzonej wcześniej na serwerze tymczasowym domeny Windows 2000.

Dzięki przyjętej procedurze migracji jedynym parametrem, jaki należało zmienić na wszystkich stac-jach roboczych, była nazwa serwera Exchange. "Operacji tej dokonaliśmy, modyfikując odpowiednio skrypty logowania użytkowników, które wprowadzały nową nazwę serwera w profilu pocztowym, przechowywanym na stacji roboczej" - mówi Adam Jac, IS Internal Systems Manager w Energis Polska. Wszelkie inne ustawienia, w szczególności: nazwa domeny, identyfikator i hasło użytkownika, udostępnione katalogi i drukarki, pozostały nie zmienione.

Piętrzące się problemy

Migracja do nowego środowiska pracy nie przebiegała jednak tak łatwo jak zaplanowano. W efekcie zamiast trwać dwa weekendy (w jeden planowano przeprowadzić migrację testową, w drugi rzeczywistą) zabrała aż cztery. "Podczas pierwszej migracji testowej chcieliśmy zorientować się przede wszystkim, ile czasu zajmą najbardziej pracochłonne operacje - kopiowania danych między serwerami Exchange i późniejszego przenoszenia skrzynek pocztowych, folderów publicznych oraz plików na klaster" - stwierdza Andrzej Langer, inżynier systemowy w Energis Polska. Jak się okazało, testy były bardzo przydatne - operacja przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami zajęła ok. 10 godz.

To, że pierwsza rzeczywista migracja nie zakończyła się powodzeniem, wynikło bezpośrednio ze struktury skrzynek pocztowych użytkowników. "Okazało się, że standardowe narzędzia migracyjne Microsoftu zakładają, że jeden użytkownik domenowy może mieć tylko jedną skrzynkę pocztową. U nas w kilku przypadkach było inaczej" - mówi Andrzej Langer. Odszukanie przyczyny błędnego przenoszenia danych oraz ponowna migracja zajęłyby zbyt wiele czasu, by zakończyć wdrożenie o czasie. Dopiero uporządkowanie struktury użytkowni-ków na serwerze Exchange pozwoliło przeprowadzić migrację bez problemów w następnym tygodniu.

"Trudności napotkaliśmy także przy instalacji Service Pack 2 dla Windows 2000. Jego instalacja na serwerach klastra powodowała problemy z komunikacją z dołączoną do niego macierzą Fibre Channel. Dopiero interwencja u producenta macierzy i instalacja nowego oprogramowania firmware rozwiązała problem, co opóźniło prace o kolejny tydzień" - twierdzi Andrzej Langer.

Przy następnej migracji błąd wystąpił już po przeniesieniu wszystkich skrzynek użytkowników na klaster. "Okazało się, że oprogramowanie filtrujące MIMEsweeper, pracujące w konfiguracji klastrowej, nie przesyłało poczty w obydwie strony. Teraz już wiemy, że problem dotyczył MIMEsweepera, ale podejrzewaliśmy również, że może on dotyczyć styku klaster-firewall" - mówi Adam Jac.

Ostateczne środowisko pracy

Na aktualne środowisko pracy w Energis Polska składa się dwuserwerowy klaster z Windows 2000 Advanced Server i Microsoft Exchange Server 2000. Każda z maszyn pracujących w klastrze jest wyposażona w 2 procesory Pentium III (w maksymalnej konfiguracji mogą to być 4 procesory) i 1 GB RAM. Serwery są podłączone do dwóch przełączników Fibre Channel (konfiguracja zdublowana), do których jest podłączona również współdzielona macierz dyskowa. Obecnie jest ona wyposażona w dyski o łącznej pojemności ponad 0,5 TB. "Bazy serwera Exchange zajmują w tej chwili ok. 50 GB, ale tempo, w jakim przyrasta objętość repozytorium, wynosi 20% miesięcznie" - stwierdza Adam Jac.

Ciekawym efektem migracji do nowego środowiska było zmniejszenie liczby telefonów do wewnętrznego działu help-desk. "Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że będzie odwrotnie" - mówi Andrzej Langer. Wraz z migracją na nowszą wersję jest zauważalna znacząca poprawa wydajności serwera pocztowego, nie wynikająca wyłącznie z pracy w środowisku klastrowym. "Przykładowo: bez problemu przesyłana jest poczta z dużymi załącznikami o objętości nawet 100 MB, podczas gdy na serwerze Exchange 5.5 już załączniki 40 MB potrafiły powodować problemy w pracy usług serwerowych. Wydaje się również, że nowa wersja ma znacznie efektywniejsze mechanizmy zarządzania repozytorium, co powoduje utrzymanie jego relatywnie małego rozmiaru" - twierdzi Andrzej Langer.

Klaster pełni też funkcję serwera plików. Na oddzielnych serwerach Windows 2000 pracują również kontroler domeny i serwer drukarek oraz ISA Server 2000, pełniący funkcję proxy.

Projekt

Wdrożenie: migracja do Windows 2000 i Exchange Server 2000, pracujących w konfiguracji klastrowej w Energis Polska sp. z o.o.

Cel: budowa bezpiecznego środowiska pracy i przeprowadzenie procesu migracji w trakcie weekendu, w sposób niezauważalny dla użytkowników i w pełni odwracalny w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów

Technologie: Windows 2000 Advanced Server i Exchange Server 2000 na dwóch serwerach pracujących w klastrze, macierz Fibre Channel, ISA Server 2000, MIMEsweeper, Norton AntiVirus for Microsoft Exchange

Wykonanie: informatycy Energis Polska i konsultanci Altkom

Kierownik: Leszek Wisłowski, dyrektor ds. systemów informatycznych, Energis Polska


TOP 200