Best In Cloud 2021

Deklaracja udziału w konkursie
"Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych"

Udział w konkursie Best in Cloud 2021, w części adresowanej do dostawców rozwiązań i usług chmurowych zapewnia:

  • popularyzację rozwiązań w gronie CIO uczestniczących w Jury konkursu;
  • obecność dla wszystkich zainteresowanych z organizacji w konferencji Best in Cloud 2021 (20 maja 2021, online), w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki konkursu;
  • możliwość zdobycia tytułu Best in Cloud 2021 dla zgłoszonego rozwiązania;
  • promocję zgłoszonych rozwiązań na łamach Raportu Computerworld BEST IN CLOUD 2021, stanowiącego kompendium wiedzy z obszaru rynku cloud w Polsce, zawierającego charakterystykę rozwiązań zgłoszonych do konkursu Best in Cloud 2021;

Udział w konkursie jest odpłatny, koszt udziału jest uzależniony od terminu przesłania deklaracji udziału i wynosi:

  1500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 22 stycznia 2021)
  -  2500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 26 lutego 2021)
  -  3500 PLN netto (przy deklaracji udziału po 26 lutego 2021).


Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca 2020.

Przesłanie poniższej deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie przez IDG Poland SA faktury VAT. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych", organizator udostępnia link do ankiety konkursowej wraz z fakturą proforma.
Przesłanie deklaracji udziału jest zobowiązaniem do wypełnienia właściwej ankiety konkursowej w terminie 4 tygodni od momentu otrzymania linku do ankiety konkursowej od organizatora, jednak najpóźniej do 26 marca 2021.
Partnerzy i wystawcy IX konferencji Computerworld Best in Cloud (20 maja 2021) mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.

 

1
Deklaruję udział w konkursie w następujących kategoriach:

2
Imię

3
Nazwisko

4
Stanowisko

5
Adres e-mail

6
Telefon kontaktowy

7
Pełna nazwa firmy (dane do wystawienia faktury VAT)

8
Ulica

9
Kod pocztowy

10
Miasto

11
NIP

12
Wyrażam zgodę na wystawienie przez IDG Poland SA faktury proforma z 14-dniowym terminem płatności.

(Nie dotyczy Partnerów konferencji, którzy mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.