Best In Cloud 2020

Deklaracja udziału w konkursie
"Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych"

Udział w konkursie Best in Cloud 2020, w części adresowanej do dostawców rozwiązań i usług chmurowych zapewnia:

Udział w konkursie jest odpłatny, koszt jest uzależniony od terminu przesłania deklaracji udziału w konkursie. Koszt udziału wynosi:

Przesłanie poniższej deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie przez IDG Poland SA faktury VAT. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wstępnej deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych", organizator udostępnia link do ankiety konkursowej wraz z fakturą proforma.
Partnerzy i wystawcy VIII konferencji Computerworld Best in Cloud (20 maja 2020) mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.

 

1
Deklaruję udział w konkursie w następujących kategoriach:

2
Imię

3
Nazwisko

4
Stanowisko

5
Adres e-mail

6
Telefon kontaktowy

7
Pełna nazwa firmy (dane do wystawienia faktury VAT)

8
Ulica

9
Kod pocztowy

10
Miasto

11
NIP

12
Wyrażam zgodę na wystawienie przez IDG Poland SA faktury proforma z 14-dniowym terminem płatności.

(Nie dotyczy Partnerów konferencji, którzy mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.