Best In Cloud 2020

Zgłoszenie udziału w konkursie
„Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 18 miesiącach"

Ankieta konkursowa (dla firm i instytucji publicznych wykorzystujących rozwiązania cloud computing, z wyłączeniem firm ICT i dostawców rozwiązań i usług chmurowych). Udział w konkursie jest bezpłatny.

1
Opis projektu

2
Organizacja struktury projektowej z uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych

(imiona i nazwiska, funkcje osób uczestniczących w realizacji projektu wewnątrz firmy, zewnętrzne firmy uczestniczące w realizacji projektu)

3
Proszę podać 3-5 korzyści jakie osiągnęła organizacja po wdrożeniu rozwiązania chmurowego

(prosimy o uwzględnienie wpływu na funkcje przedsiębiorstwa, efektu ekonomicznego, wpływu na rozwiązanie istotnych problemów organizacji)

4
Firma

5
Ulica

6
Kod pocztowy

7
Miasto

8
Profil działalności firmy

9
Liczba zatrudnionych

10
Szef działu IT (prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail)

11
Imię osoby wypełniającej ankietę

12
Nazwisko

13
Adres e-mail

14
Telefon

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.