Satysfakcja pracowników z pracy zdalnej i ich zaangażowanie w dobie pandemii 2020

Ankieta - Praca zdalna w dobie pandemii 2020

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że przedsiębiorstwa w błyskawicznym tempie przestawiały się na pracę zdalną. W jakim stopniu narzędzia do pracy zdalnej umożliwiły wykonywanie codziennych zadań poza biurem? Czy w tej sytuacji spadek efektywności był nieunikniony? Jakie funkcje aplikacji zdalnych znalazły uznanie pracowników? I wreszcie: czy konieczność czasowego przestawienia się na pracę zdalną trwale zmieni sposób, w jaki pracownicy będą wykonywać swoje zadania, a przedsiębiorstwa organizować swoją działalność? Tego chcemy się dowiedzieć, zapraszając Państwa do udziału w badaniu Computerworld „Satysfakcja pracowników z pracy zdalnej i ich zaangażowanie w dobie pandemii 2020”. Ankieta zajmie ok. 7 minut.

1
Od jak dawna Twoja firma korzysta w istotnym dla biznesu stopniu z narzędzi do pracy zdalnej?

Zaznacz jedną odpowiedź.

2
W jakim zakresie Twoja firma korzysta z narzędzi do pracy zdalnej

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

3
Z jakich aplikacji i usług do pracy zdalnej i grupowej korzysta Twoja firma?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

4
Z jakimi wyzwaniami zetknęła się Twoja firma podczas korzystania z pracy zdalnej?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

5
Jakie funkcje rozwiązań do pracy zdalnej mają największe znaczenie w Twojej firmie?

Możesz wybrać max. 5 odpowiedzi.

6
Jak oceniasz efektywność pracy przy użyciu narzędzi zdalnych w porównaniu do metod tradycyjnych?

Wybierz jedną odpowiedź.

7
Czy w przyszłości, po ustąpieniu epidemii koronawirusa Twoja firma nadal będzie korzystać z narzędzi do pracy grupowej?

Wybierz jedną odpowiedź.

8
W jakim stopniu jesteś zadowolony z rozwiązań wykorzystywanych do pracy zdalnej w Twojej firmie?

Wybierz jedną odpowiedź

9
Czy odczułeś spadek własnego zaangażowania w pracę w okresie pracy zdalnej?

Wybierz jedną odpowiedź.

10
Jakie rzeczy najbardziej sobie cenisz w pracy z domu?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

11
Jakie rzeczy najbardziej Ci przeszkadzają w pracy z domu?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

12
Czy w czasie pandemii zmieniła się sytuacja finansowa Twojej firmy?

Wybierz jedną odpowiedź.

13
Czy obecna sytuacja finansowa Twojej firmy wpłynęła na Twoje przychody?

Wybierz jedną odpowiedź.