Szanowni Państwo, Po raz kolejny ISSA Polska, ISACA Warszawa oraz magazyn Computerworld zapraszają na XIII konferencję SEMAFOR - Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2020 r. na PGE Narodowy w Warszawie. Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce – w 2019 r. gościliśmy ponad 500 uczestników. W czasie konferencji mieliśmy 55 wystąpień. SEMAFOR to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku związanym z bezpieczeństwem informacji, audytem IT, ciągłością działania oraz zarządzaniem ryzykiem, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

SEMAFOR 2020 – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

Konferencja tradycyjnie będzie odbywać się z uwzględnieniem czterech podstawowych tematów:

 • Audyt IT
 • Cyberbezpieczeństwo, Hacking i Forensic
 • Techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa
 • Innowacje

Rada Programowa nie określa szczegółowo tematów prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden lub więcej poniższych bloków tematycznych. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia. Chcemy, żeby dzielili się Państwo rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami.

Zasady udziału w roli prelegenta:

 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez umieszczenie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wyświetlanej na konferencji prezentacji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (firm oferujących rozwiązania bądź usługi związanych z bezpieczeństwem) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Aleksandrą Zygarską – Aleksandra_Zygarska@idg.com.pl.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, że nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

Ważne terminy:

 • Przesłanie zgłoszenia – do 13.12.2019 - II tura
 • Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 18.12.2019
 • Pełne informacje o prezentacji, tematyce i zagadnieniach – do 17.01.2020
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 20.02.2020
 • Konferencja SEMAFOR – 19-20.03.2020

Wyboru dokona Rada Programowa Konferencji.

Tematyka konferencji SEMAFOR 2020

Otaczający nas świat wprowadza codziennie nowe technologie a wraz z nimi – nowe zagrożenia. Najbliższą konferencję chcielibyśmy zorientować wokół tych świeżych tematów. Między innymi: przemysł 4.0, telemedycyna, bezpieczeństwo sieci i użytkowników w technologii 5G, robotyzacja, AI i systemy autonomiczne (np. samochody), nowe instytucje finansowe (np. Facebook), nowe legislacje na poziomie europejskim (np. PSD2). To jedne z obszarów, które choć już wykorzystywane, to często nierozpoznane w zakresie ryzyk, które ze sobą niosą. Z chęcią zobaczymy prezentacje, które pomogą uczestnikom konferencji zdiagnozować zagrożenia w tych obszarach lub odpowiedzieć na pytanie jak budować odporność na te zagrożenia.

Przede wszystkim – spojrzenie praktyczne, case study, identyfikujące problemy i sposoby ich rozwiązania.

Poniższy zakres tematyczny może stanowić inspirację dla proponowanej przez Państwa prezentacji, zgodnej z doświadczeniami zawodowymi:

Audyt IT:

 • Rozwój audytora, narzędzia, umiejętności, certyfikacje - nowe wyzwania rynkowe
 • Prowadzenie audytów - rafy, zagrożenia, pułapki, trudny klient
 • Audyt cyberbezpieczeństwa, ciągłość działania
 • Audyt - różne aspekty a warstwy modelu architektury - organizacja, ludzie, procesy, technologie, jak uzyskać dowody i połączyć dane w wyniki
 • Prowadzenie audytów w nowych sektorach (systemy autonomiczne, telemedycyna, Fintech...)

Cyberbezpieczeństwo, Hacking i Forensic:

 • Threat Intelligence i Threat Hunting
 • Ataki na aplikacje webowe, urządzenia mobilne, IOT
 • Automatyka dla bezpieczeństwa
 • Wykorzystywanie nowych technologii w bezpieczeństwie
 • Studium przypadków - wdrażane rozwiązania, ciekawe incydenty 

Zarządzanie bezpieczeństwem:

 • Security by design, by default
 • Jak podnieść się po katastrofie (np. upadek bitmarket.pl)
 • Praktyczne aspekty prowadzenia SOC
 • Zarządzanie zagrożeniami, odpowiedź na incydenty, nowi aktorzy zagrożeń, ćwiczenia typu CyberWar
 • Nowe wyzwania informatyki śledczej (cloud, mobile, anonymity, dowód komputerowy)

Innowacje:

 • Data sabotage
 • Nowe zagrożenia dla infrastruktury przemysłowej
 • Podatności SCADA
 • Zagrożenia płynące z usług współdzielenia (jak carsharing)
 • Nowe legislacje - nowe horyzonty biznesu (PSD2, Fintech)