Magazyn Computerworld oraz ISSA Polska zapraszają na konferencję PureSec 2019, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 października 2019.

Konferencja PureSec to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku zawodowym związanym cyberbezpieczeństwem, dlatego też serdecznie zachęcamy do złożenia propozycji wystąpienia! 

 

Konferencja PureSec 2019

Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem sesji plenarnych i 2 ścieżek tematycznych: SOFT i HARD.


Przykładowe tematy wystąpień w sesji plenarnej:

 • Zgodność (compliance), a bezpieczeństwo praktyczne, czyli czy hakerzy boją się arkuszy Excela.
 • Czy firma posiadająca narzędzia ochrony, ale bez odpowiedniego utrzymania compliance może skutecznie odpierać ataki?
 • Skuteczna współpraca ekspertów bezpieczeństwa zgodności z ekspertami odpowiedzialnymi za narzędzia bezpieczeństwa.
 • Idealny ekosystem bezpieczeństwa jako wsparcie compliance.
 
Przykładowe tematy wystąpień w ścieżkach specjalizacyjnych:

1. SOFT - ścieżka skierowana do managerów i specjalistów

 • Przestępstwa komputerowe
 • Open-source intelligence
 • Doświadczania z wykorzystania narzędzi
 • Aspekty proceduralno-procesowe oraz ludzkie przy tworzeniu i utrzymaniu działów bezpieczeństwa (SOC, CSIRT, CERT)
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w organizacji ICT i ICS
 • Zarządzenie ryzykiem technologicznym dla wsparcia biznesu
 • Architektura bezpieczeństwa systemów ICT i ICS
 • Dobre praktyki i standardy w zakresie prewencji bezpieczeństwa ICT i ICS
 • Zapobieganie kampaniom phishingowym

2. HARD - ścieżka skierowana do osób technicznych, specjalistów, geeków 

 • Metody wykrywania i expoitacja podatności
 • Analiza wsteczna – ciekawe przypadki lub jak przyśpieszać i automatyzować
 • Analiza postincydentalna (kluczowe są pierwsze godziny i dni po wykryciu)
 • Analiza śledcza na potrzeby przestępstw komputerowych
 • Implementacja narzędzi do wykrywania analizy podatności
 • Metody ukrywania malware w systemie (Windows, Linux, MacOs, Android, iOS)
 • Testy penetracyjne – jak przeprowadzać żeby odnieść sukces

Jako organizatorzy nie określamy szczegółowo tematu prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden bloków tematycznych konferencji. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia i przygotowanie prezentacji, która będzie odpowiadała czasowi wystąpienia (30minut). Chcemy, żeby nasi eksperci dzielili się rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami. Dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

Jeśli chodzi o profil potencjalnych uczestników będą to: specjaliści bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialnych za administrowanie sieciami i systemami IT, eksperci odpowiedzialni za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, menedżerowie projektów IT, eksperci IT governance, Geekowie cyberbezpieczeństwa. Szacowana liczba uczestników to ponad 120.

 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (rozwiązania, usługi) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Filipem Walickimfilip_walicki@idg.com.pl.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, ze nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

Ważne terminy:

 • Termin końcowy nadsyłania propozycji tematów – do 23.08.2019
 • Informacja zwrotna o wybranych prezentacjach – do 27.08.2019
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 11.10.2019
 • Konferencja PureSec 2019 – 17-18.10.2019
Więcej informacji na stronie: https://www.computerworld.pl/konferencja/puresec