Magazyn Computerworld oraz ISSA Polska zapraszają na konferencję PureSec 2020, która odbędzie się 14-15 maja 2020 w Krakowie.

Konferencja PureSec to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku zawodowym związanym cyberbezpieczeństwem, dlatego też serdecznie zachęcamy do złożenia propozycji wystąpienia! 

 

Konferencja PureSec 

Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem sesji plenarnej i równoległej ścieżki tematycznej skierowanej do osób o bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej (Hard).


Przykładowe tematy wystąpień w sesji plenarnej:

 • Aspekty proceduralno-procesowe oraz ludzkie przy tworzeniu i utrzymaniu działów bezpieczeństwa (SOC, CSIRT, CERT)
 • Zarządzanie ryzykiem technologicznym dla wsparcia biznesu.
 • Dobre praktyki i standardy w zakresie prewencji bezpieczeństwa ICT i ICS.
 • Skuteczne zapobieganie kampaniom phishingowym.
 • Najnowsze technologie (IoT, 5G etc.) - jak zmienią podejście do cybersecurity.
 • Cyberbezpieczeństwo w krytycznej infrastrukturze technicznej.
 • Bezpieczeństwo informacji w urządzeniach mobilnych - nowe zagrożenia.
 • Audyt architektury zabezpieczeń - praktyczne przykłady.
 • Automatyzacja procesów bezpieczeństwa - zwiększenie podatności czy jej minimalizacja.
 
Przykładowe tematy wystąpień w ścieżce technicznej (Hard):

HARD - ścieżka skierowana do osób technicznych, specjalistów, geeków 

 • Metody wykrywania i exploitacja podatności
 • Analiza wsteczna – ciekawe przypadki lub jak przyśpieszać i automatyzować
 • Analiza postincydentalna (kluczowe są pierwsze godziny i dni po wykryciu)
 • Analiza śledcza na potrzeby przestępstw komputerowych
 • Implementacja narzędzi do wykrywania analizy podatności
 • Metody ukrywania malware w systemie (Windows, Linux, MacOs, Android, iOS)
 • Testy penetracyjne – jak przeprowadzać żeby odnieść sukces

Jako organizatorzy nie określamy szczegółowo tematu prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden bloków tematycznych konferencji. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia i przygotowanie prezentacji, która będzie odpowiadała czasowi wystąpienia. Chcemy, żeby nasi eksperci dzielili się rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami. Dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

Jeśli chodzi o profil potencjalnych uczestników będą to: specjaliści bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialnych za administrowanie sieciami i systemami IT, eksperci odpowiedzialni za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, menedżerowie projektów IT, eksperci IT governance, Geekowie cyberbezpieczeństwa. Szacowana liczba uczestników to ponad 120.

 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (rozwiązania, usługi) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Filipem Walickimfilip_walicki@idg.com.pl.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, ze nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

Ważne terminy:

 • Przesłanie zgłoszenia – do 13.12.2019 - I tura
 • Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 19.12.2019
 • Przesłanie zgłoszenia – do 17.01.2020 - II tura*
 • Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 22.01.2020*
 • Pełne informacje o prezentacji, tematyce i zagadnieniach – do 31.01.2020
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 04.05.2020
 • Konferencja PureSec14-15.05.2020

* W przypadku zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń podczas I tury, organizator zastrzega sobie możliwość niezorganizowania II tury CFP.

Wyboru dokona Rada Programowa Konferencji

Więcej informacji na stronie: https://www.computerworld.pl/konferencja/puresec