Szanowni Państwo,

Po raz kolejny ISSA Polska, ISACA Warszawa oraz magazyn Computerworld zapraszają na konferencję SEMAFOR - Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 na Stadionie Narodowym.

Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce – w 2018 r. gościliśmy rekordową liczbę ponad 500 uczestników. W czasie konferencji mieliśmy 52 wystąpienia i 2 warsztaty.

SEMAFOR to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku związanym z bezpieczeństwem informacji, audytem IT, ciągłością działania oraz zarządzaniem ryzykiem, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

 

SEMAFOR 2019 – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

 

Konferencja tradycyjnie będzie odbywać się z uwzględnieniem czterech podstawowych tematów:

 • Audyt IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa
 • Gospodarka 4.0
 • Rada Programowa nie określa szczegółowo tematów prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden lub więcej poniższych bloków tematycznych. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia. Chcemy, żeby dzielili się Państwo rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami.
 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (z sektora ICT) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Aleksandrą Zygarską – Aleksandra_Zygarska@idg.com.pl.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, ze nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji oraz pokrycie kosztów 1 noclegu
  (w przypadku prelegentów spoza Warszawy, informacja o takiej potrzebie powinna być zaznaczona w momencie zgłoszenia udziału). Koszt dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

Ważne terminy:

 • Przesłanie zgłoszenia – do 21.12.2018
 • Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 11.01.2019
 • Pełne informacje o prezentacji, tematyce i zagadnieniach – do 18.01.2019
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 15.02.2019
 • Konferencja SEMAFOR – 14-15.03.2019

Wyboru dokona Rada Programowa Konferencji.


Tematyka konferencji SEMAFOR 2019: Wojny informacyjne

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Informacja to władza. Biznes opiera się na użyciu informacji we właściwym czasie. Te slogany coraz bardziej wpływają bezpośrednio na działalność firm, ich strategię, a także – na pracę osób zajmujących się bezpieczeństwem.

Na tegorocznej edycji konferencji chcemy zadać pytanie jak nowe wektory ataków i zmieniająca się cyfrowa rzeczywistość wpływają na nasz krajobraz cyberbezpieczeństwa. Czy umiemy chronić nasze przedsiębiorstwa przed wyciekiem i zmianą informacji, sabotażem? Czy mamy do tego narzędzia, procesy? Czy umiemy wykrywać ataki na naszą infrastrukturę, przeciwdziałać działaniom szpiegowskim?

Firmy muszą zmierzyć się z istotnym wyzwaniem, jakim jest narażenie na dezinformację, w tym na informacje wprowadzające w błąd czy też po prostu fałszywe.

Wykorzystajmy nasze spotkanie do dyskusji nad możliwościami zapobiegania cyberatakom i przeciwdziałania dezinformacji.

Proponujemy następujący zakres tematyczny prezentacji:

Audyt IT:

 • Audyt dezinformacji
 • Audyt cyberbezpieczeństwa w kontekście Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Certyfikacja audytorów
 • COBIT 2019 - praktyczne wykorzystanie.

Techniczne aspekty bezpieczeństwa:

 • Threat Intelligence i Threat Hunting
 • Content filtering
 • Bezpieczeństwo z chmury
 • Bezpieczeństwo sieci mobilnych
 • Ataki na aplikacje webowe
 • Automatyka dla bezpieczeństwa
 • Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji:

 • Security by design
 • Ochrona danych osobowych a rzeczywiste cyberbezpieczeństwo,
 • Monitorowanie pracowników,
 • Ciągłość działania,
 • Jak utrzymać SOC,
 • Zarządzanie zagrożeniami, odpowiedź na incydenty, nowi aktorzy zagrożeń, ćwiczenia typu CyberWar,
 • Nowe wyzwania informatyki śledczej(cloud, mobile, anonymity, dowód komputerowy).

Gospodarka 4.0:

 • Data sabotage
 • Nowe zagrożenia dla infrastruktury przemysłowej
 • Podatności SCADA