Zostań prelegentem konferencji SEMAFOR 2018!

SEMAFOR to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku związanym z bezpieczeństwem informacji, audytem IT, ciągłością działania oraz zarządzaniem ryzykiem, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

Rada Programowa nie określa szczegółowo tematów prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden bloków tematycznych konferencji. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia. Chcemy, żeby dzielili się Państwo rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami.

Zasady wystąpienia na konferencji Semafor 2018:

•    Czas trwania wystąpienia wraz z sesją pytań i odpowiedzi to 30 minut.
•    Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
•    Finalna wersja prezentacji powinna być przekazana najpóźniej 7 dni przed datą konferencji.
•    Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
•    Dla prelegentów z firm branżowych (z sektora ICT) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Sebastianem Watrasem – Sebastian_Watras@idg.com.pl
•    Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
•    Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, ze nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
•    Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
•    Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt dojazdu na miejsce konferencji oraz ewentualne noclegi prelegent pokrywa we własnym zakresie.

Ważne terminy:

•    Przesłanie zgłoszenia – do 15.01.2018
•    Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 30.01.2018
•    Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 07.03.2018
•    Konferencja SEMAFOR –  15-16.03.2018

Wyboru dokonywać będzie Rada Programowa Konferencji.

 

Kliknij w poniższy przycisk, aby zgłosić swoją prelekcję na konferencji SEMAFOR 2018.

Serwisy IDG - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME
Reklama - Licencjonowanie treści - Prenumerata: Computerworld, CIO, Networld, PC World
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2018 International Data Group Poland S.A. 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 22 3217800