14 czerwca 2023 zapraszamy na trzecią edycję konferencji magazynu Computerworld SCRUM EXPERIENCE DAY! Jest to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku zawodowym związanym z metodykami zwinnymi i Scrum, dlatego też serdecznie zachęcamy do złożenia propozycji wystąpienia! 

SCRUM EXPERIENCE DAY 2023

Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem 9 bloków tematycznych:

1. Agile and Scrum Practices

 • Co to jest Agile? Konkretnie na przykładach.
 • Kompetencje Scrum Mastera. 
 • Jak przezwyciężyć opór zespołu i wprowadzić zmianę?
 • Skuteczne wdrażanie wartości Scrum do zespołu.
 • Anty-wzorce Scrum – czego unikać by uzyskać najlepszą możliwą efektywność.
 • Wyzwania w pracy z zespołem z rozproszonym zespołem Scrumowym. Jak je pokonać?

2. Scrum Process

 • Dobry cel Sprintu. Jak go stworzyć i dlaczego jest ważny.
 • Planowanie pracy Scrum Mastera – jak robić to lepiej?
 • Sprint Review – dobre praktyki.

3. Scrum Stories

 • Krótka historia wdrażania Scrum w Organizacji
 • Historia wdrożenia pewnego produktu…
 • Przeprowadzanie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej ze Scrum Deweloperem?

4. Engineering Practices

 • Continuous deployment.
 • Code review.
 • Specification by example .

5. Product Development

 • Jak udało nam się poprawić jakość i spełnić oczekiwania klienta?
 • Jak wspierać Product Ownera oraz realizować potrzeby użytkowników? Case study współpracy z klientem od A do Z. 
 • W jaki sposób Developerzy mogą wspierać Product Ownera.
 • Techniki zarządzania Backlogiem Produktu, które Scrum Master może zaproponować Product Owner’owi. 

6. Leadership

 • Co to znaczy być dobrym i sprawnym Leaderem.
 • Coaching oraz mentoring Scrum Mastera.
 • Remote working - jak radzić sobie z motywacją zespołu bez kontaktów face to face.

7. Agile Transformations

 • Przykłady udanych i nieudanych transformacji zwinnych.
 • Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę przy zmianach w organizacji?
 • Jak współpracować z zarządem w czasie transformacji Agile.

8. Scrum Scaling

 • Wzorce i antywzorce w skalowaniu Scrum.
 • Kiedy skalowany Scrum spełnia swoją rolę?
 • Kiedy i po co skalować Scrum?
 • Skalowanie kanban.

9. Scrum Beyond Software Development

 • Scrum w logistyce 
 • Scrum w edukacji
 • Scrum w działach marketingowych

Temat powinien wpisywać się w jeden z 9 bloków tematycznych konferencji. Czekamy na prezentacje oparte o aktualne doświadczenia z firm (case study), prezentacje będą trwały 20 minut (w tym ewentualne Q&A). Chcemy, żeby nasi eksperci dzielili się rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami. Uczestnikami konferencji będą: Scrum Masterzy, Product Ownerzy/Managerowie, Team Leaderzy, Agile Coache, Kierownicy projektów IT, Developerzy.

 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (rozwiązania, usługi, firmy rekrutacyjne etc.) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Filipem Walickim – [email protected].
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, że nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

 Ważne terminy:

 • Zakończenie zbierania zgłoszeń Call For Papers - 14.04.2023
 • Informacja zwrotna o wybranych prezentacjach – do 21.04.2023
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 8.05.2023
 • Konferencja SCRUM EXPERIENCE DAY 2023 – 14.06.2023

 Strona www wydarzenia: www.scrumexperience.computerworld.pl