Szanowni Państwo,
Stowarzyszenia ISSA Polska, ISACA Warszawa i Katowice oraz magazyn Computerworld zapraszają na XVI konferencję SEMAFOR - Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2023r. w Warszawie Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce – Podczas konferencji w 2022 r. gościliśmy niemal 400 uczestników, którzy mogli wybierać spośród 50 prelekcji i 4 ścieżek tematycznych. W tym roku nie zwalniamy tempa i działamy z jeszcze większym rozmachem. SEMAFOR to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku związanym z bezpieczeństwem informacji, audytem IT, ciągłością działania oraz zarządzaniem ryzykiem, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

SEMAFOR 2023 – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

Konferencja tradycyjnie będzie odbywać się z uwzględnieniem czterech podstawowych tematów:

 • Audyt IT
 • Cyberbezpieczeństwo, Hacking i Forensic
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Technologie i innowacje

Rada Programowa nie określa szczegółowo tematów prelekcji, zaproponowany temat powinien wpisywać się w jeden lub więcej bloków tematycznych. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia. Chcemy, żeby dzielili się Państwo rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami.

Zasady udziału w roli prelegenta:

 • Konferencja odbywa się stacjonarnie
 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez umieszczenie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej (PDF), zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wyświetlanej na konferencji prezentacji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (firm oferujących rozwiązania bądź usługi związanych z bezpieczeństwem) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule komercyjnej „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Magdaleną Szczodrońską – [email protected].
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, że nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • O ustalonej wcześniej godzinie prelegent będzie dostępny dla uczestników w celu odpowiedzi na pytania
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji.

Ważne terminy:

 • Przesłanie zgłoszenia w pierwszej turze - do 23.12.2022
 • Przesłanie zgłoszenia w drugiej turze – do 27.01.2023
 • Informacja o prezentacjach wybranych przez radę programową – do 03.02.2022
 • Pełne informacje o prezentacji, tematyce i zagadnieniach – do 10.02.2022
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 03.03.2022
 • Konferencja SEMAFOR – 13-14.03.2023 (Warszawa - konferencja w formule stacjonarnej)

Wyboru dokona Rada Programowa Konferencji.

Tematyka konferencji SEMAFOR 2023

W czasie tegorocznej konferencji będziemy mówić o najnowszych rozwiązaniach, wykorzystaniu ich w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz o potencjalnych podatnościach na ataki. Poruszymy również temat technologii Zero Trust, bezpieczeństwa w chmurze, jak również bezpieczeństwa w nowych hybrydowych formach pracy, które stały się codziennością większości firm. Wiele uwagi poświęcimy także trendom, które dopiero zyskują na znaczeniu, ale wkrótce mogą okazać się przełomowe.

Przede wszystkim – spojrzenie praktyczne, case study, identyfikujące problemy i sposoby ich rozwiązania

Poniższy zakres tematyczny może stanowić inspirację dla proponowanej przez Państwa prezentacji, zgodnej z doświadczeniami zawodowymi:

Audyt IT:

 • Rozwój audytora, narzędzia, umiejętności, certyfikacje - nowe wyzwania rynkowe
 • Prowadzenie audytów - rafy, zagrożenia, pułapki, trudny klient
 • Audyt cyberbezpieczeństwa, ciągłość działania
 • Audyt - różne aspekty a warstwy modelu architektury - organizacja, ludzie, procesy, technologie, jak uzyskać dowody i połączyć dane w wyniki
 • Audyt IT na poziomie zarządu
 • Audyt w projektach DevOps
 • Audyt rozwiązań chmurowych i hybrydowych
 • Audyt rozwiązań kryptograficznych
 • Prawne aspekty audytu, gdy rozwiązanie chmurowe wychodzi poza jeden region (USA-EU-APAC)
 • Prowadzenie audytów w nowych sektorach (systemy autonomiczne, blockchain, Fintech...)

Cyberbezpieczeństwo, Hacking i Forensic:

 • IoT/ICS - więcej urządzeń i więcej wektorów ataku i rosnąca popularność urządzeń IoT w życiu codziennym
 • Urządzenia autonomiczne i ich bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw - rosnące znaczenie rozwiązań
 • Phishing automation - wykorzystanie botów, maszyn etc.
 • Jak nadążyć nad zmiennością cyberataków – ciekawe incydenty
 • Wywiad otwartoźródłowy wraz z prezentacja jego narzędzi
 • Zabezpieczenie rozproszonych danych - jak poradzić sobie z nowym modelem ich przetwarzania
 • Cyberataki - studium przypadku pentestera
 • Szyfrowanie end-to-end - wyzwania i niebezpieczeństwa
 • Wieloskładnikowe uwierzytelnianie
 • Sprzętowe backdoor’y - jak wykrywać i zarządzać ryzykiem
 • Wbudowanie bezpieczeństwa w proces CI/CD

Zarządzanie bezpieczeństwem:

 • Zero trust to technologia, metodyka, a może sposób myślenia (rozwiązania Mesh VPN, Secure Access Service Edge)
 • Cloud Security - czy uczymy się bezpiecznie korzystać z chmury
 • Przyszłość bezpieczeństwa IT – jak zabezpieczać nową rzeczywistość
 • Odporność biznesowa, jako kolejny poziom dojrzałości w zapewniania ciągłości działania
 • Zapobieganie Insider Threats
 • Zabezpieczenie zdalnych pracowników - jedno z głównych wyzwań działów bezpieczeństwa na 2021
 • Ochrona urządzeń mobilnych - najważniejsze wyzwania w tym roku
 • Zaburzenie prywatności i doświadczeń emocjonalnych w środowisku pracy - zapisywanie obrazu, mowy, rozmów, spotkań wideo i ciągła inwigilacja
 • Jak zarządzać cyberbezpieczeństwem w sieciach społecznościowych
 • European Union Network and Information Systems (NIS)- jakie zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa proponuje komisja europejska?
 • Digital Services Act i Digital Markets Act – co przyniosą nowe zmiany prawne

Technologie i innowacje:

 • Bezpieczeństwo usług 5G
 • Deepfake - jak może posłużyć cyberprzestępcom
 • Automatyzacja serwisów chmurowych (usługi związane z bezpieczeństwem i odpowiedzi na zagrożenia)
 • Sztuczna inteligencja- perspektywy rozwoju i aspekt etyczny
 • Szyfrowanie – innowacje, które mogą zmienić wykorzystywane obecnie algorytmy
 • Autonomiczne biznesy – firmy zarządzane przez maszyny – aspekty bezpieczeństwa
 • Neuromorphic computing, DNA storage, quantum computing, technological biohacking – jak technologie przyszłości wpłyną na nasze życie i bezpieczeństwo
 • Audyt nowych frameworków zarządzania ryzykiem(np. DORA)
 • Audyt rozwiązań chmurowych i hybrydowych
 • Audyt cyberbezpieczeństwa, ciągłość działania
 • Audyt – różne aspekty a warstwy modelu architektury – organizacja, ludzie, procesy, technologie, jak uzyskać dowody i połączyć dane w wyniki
 • Audyt rozwiązań kryptograficznych
 • Audyt KSC z puntu widzenia regulatora
 • Audyt SOC / DevOps / Develop / Efektywności RedTeam-BlueTeam
 • Prowadzenie audytów w nowych sektorach (systemy autonomiczne, blockchain, Fintech...)
 • Bezpieczeństwo w środowisku chmurowym
 • Zagrożenia w technologii Edge Computing
 • Bezpieczeństwo mikroserwisów i pokrewnych technologii
 • IoT/ICS – więcej urządzeń i więcej wektorów ataku
 • Threat Intelligence
 • Threat Hunting
 • Zabezpieczanie śladów cyberprzestępstw
 • Phishing automation – wykorzystanie botów, maszyn etc.
 • Jak nadążyć nad zmiennością cyberataków – ciekawe incydenty
 • Wywiad otwartoźródłowy wraz z prezentacja jego narzędzi
 • Zabezpieczenie rozproszonych danych – jak poradzić sobie z nowym modelem ich przetwarzania
 • Cyberataki – studium przypadku pentestera
 • Szyfrowanie end-to-end – wyzwania i niebezpieczeństwa
 • Wieloskładnikowe uwierzytelnianie
 • Sprzętowe backdoor’y – jak wykrywać i zarządzać ryzykiem
 • Wbudowanie bezpieczeństwa w proces CI/CD
 • Nowe trendy w cyberbezpieczeństwie
 • Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie informatycznym
 • Darknet – jako podziemie cyberprzestępcze
 • Urządzenia autonomiczne i ich bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Zarządzanie zmianą w środowiskach on-premise, chmurowych i hybrydowych
 • Migracja do chmury – zagrożenia i bezpieczeństwo
 • Cloud Security - czy uczymy się bezpiecznie korzystać z chmury
 • Odporność biznesowa jako kolejny poziom dojrzałości organizacji
 • Business continuity, Backup i Disaster Recovery
 • Zarządzanie zasobami - Asset management
 • Konsolidacja rozwiązań i dostawców bezpieczeństwa.
 • Zalety i wady tego trendu.
 • Duże projekty bezpieczeństwa - jak nimi zarządzać
 • Zero trust to technologia, metodyka, a może sposób myślenia (rozwiązania Mesh VPN, Secure Access Service Edge)
 • Zapobieganie Insider Threats
 • Zabezpieczenie zdalnych pracowników - jedno z głównych wyzwań działów bezpieczeństwa
 • Ochrona urządzeń mobilnych - najważniejsze wyzwania w tym roku
 • Jak zarządzać cyberbezpieczeństwem w sieciach społecznościowych
 • Zmiany regulacyjne NIS2/KSC/DORA
 • Digital Services Act i Digital Markets Act – co przyniosą nowe zmiany prawne
 • Zarządzanie cyfrową tożsamością
 • Cybersecurity awareness w pracy i poza nią
 • Toolbox 5G
 • Ciemna strona automatyzacji z użyciem uczenia maszynowego
 • Deepfake – jak może posłużyć cyberprzestępcom
 • Automatyzacja serwisów chmurowych (usługi związane z bezpieczeństwem i odpowiedzi na zagrożenia)
 • Sztuczna inteligencja – perspektywy rozwoju i aspekt etyczny
 • Szyfrowanie – innowacje, które mogą zmienić wykorzystywane obecnie algorytmy
 • Autonomiczne biznesy – firmy zarządzane przez maszyny – aspekty bezpieczeństwa
 • Neuromorphic computing, DNA storage, quantum computing, technological biohacking – jak technologie przyszłości wpłyną na nasze życie i bezpieczeństwo