Partner merytoryczny

dashDB Local – hurtownia danych w prywatnej chmurze

IBM dashDB Local to odpowiednik chmurowej hurtowni danych dashDB. W tym przypadku oprogramowanie jest jednak wdrażane w środowisku IT użytkownika w formie kontenera Docker (tzw. software appliance). Dostępność dwóch wersji – lokalnej i chmurowej – stwarza możliwość wyboru środowiska optymalnie dostosowanego do potrzeb. dashDB Local daje użytkownikowi pełną kontrolę nad danymi i aplikacjami i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami (compliance), a jednocześnie oferuje prostotę wdrożenia i zarządzania charakterystyczną dla usług chmurowych. Natomiast wersja chmurowa zapewnia większą skalowalność i niezawodność, a także ułatwia optymalizację kosztów.

dashDB Local ma wbudowane technologie BLU Acceleration (przyspieszanie przetwarzania danych in-memory) oraz funkcje analityczne. Jest możliwość skalowania i zwiększania wydajności poprzez wykorzystanie architektury MPP. Poza tym dashDB Local jest kompatybilne z rozwiązaniami Oracle oraz Netezza, co umożliwia przenoszenie aplikacji.

dashDB Local jest dobrym wyborem w następujących sytuacjach:

dashDB Local można wdrożyć w bardzo różnych środowiskach, począwszy od notebooka używanego w celach deweloperskich, na dużych klastrach produkcyjnych skończywszy. Oprogramowanie działa na standardowym sprzęcie w architekturze x86. Jest możliwość wyboru instalacji na pojedynczym węźle (SMP) lub na wielu węzłach (MPP). W drugim przypadku można stworzyć klaster składający się z minimum 3 i maksimum 24 węzłów.

Technologia kontenerów wykorzystana w dashDB Local przyspiesza wdrożenie (z reguły zajmuje ono mniej niż 30 minut w przypadków klasterów MPP i znacznie mniej podczas instalacji na jednym węźle) i bardzo je upraszcza (wystarczy jedno, dwa polecenia, aby pobrać obraz i zainicjować instalację). Z hurtowni danych dashDB local można korzystać zaraz po ukończeniu instalacji. Jest to bowiem prekonfigurowane środowisko, które zostało, m.in. zoptymalizowane pod kątem wydajności oraz dobrze zabezpieczone – poddane je procesowi tzw. hardeningu.

Kontener z dashDB Local nie zawiera systemu operacyjnego gościa oraz hypervisora, elementów, które występują w maszynach wirtualnych. To korzystnie wpływa na wydajność. Oprogramowanie dashDB Local jest izolowane we własnym kontenerze, ale umożliwia korzystanie z posiadanej infrastruktury, a także narzędzi do zarządzania chmurą oraz monitorowania.

Zobacz film:

Instalacja IBM dashDB local

Analityka oraz zintegrowane zarządzanie bazami danych w chmurze

Skontaktuj się:

Artur Wroński
Specjalista z zakresu BigData
IBM Polska Sp. z o.o.
Napisz do nas