Wydanie 07-1994, 14 lutego 1994

biznes, rynek, gospodarka
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danych
Okolice informatyki
Spotkania czwartkowe w CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
W przedsiębiorstwach
Wydarzenia
Listy