Wydanie 06-1994, 7 lutego 1994

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Cennik
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danych
Okolice informatyki
Spotkania czwartkowe w CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
W przedsiębiorstwach
Wydarzenia
Listy