Wydanie 01-1994, 3 stycznia 1994

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Cennik
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danych
Okolice informatyki
Spotkania czwartkowe w CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia