Wydanie 08-1995, 20 lutego 1995

Wiadomości
Zarządzanie
Komputer na biurku
Komputery i kariery
Narzędzia i systemy
Okolice
Punkt widzenia
Sieci i telekomunikacja
społeczeństwo informatyczne
Zastosowania