Wydanie 48-1997, 29 grudnia 1997

Zarządzanie
Idee i Technologie
Internet
Komputer na biurku
Narzędzia i systemy
Praca grupowa
Punkt widzenia
Sieci
Systemy inżynierskie
Listy