Wydanie 46-1997, 15 grudnia 1997

Wiadomości
Zarządzanie
Idee i Technologie
Internet
Komputer na biurku
Komputery i kariery
Narzędzia i systemy
Praca grupowa
Punkt widzenia
Rynek
Sieci
Listy