Wydanie 6/2002, 7 czerwca 2002

Wywiad miesiąca
Systemy i narzędzia
Testy i porównania
Internet intranet
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci