Wydanie 38-1997, 20 października 1997

Wiadomości
Zarządzanie
Idee i Technologie
Internet
Komputer na biurku
Komputery i kariery
Narzędzia i systemy
Praca grupowa
Punkt widzenia
Rynek
Sieci
Zbliżenia
Listy