Wydanie 5/2002, 6 maja 2002

Wywiad miesiąca
Infrastruktura
Testy i porównania
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci