Wydanie 2/2002, 1 lutego 2002

Wywiad miesiąca
Systemy i narzędzia
Testy i porównania
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Telekomunikacja
Świat w sieci