Wydanie 43-2001, 19 listopada 2001

Prezentacje firmowe

„Chmura” integralną częścią strategii przechowywania i ochrony Twoich firmowych danych

RiverbedDynamiczny przyrost firmowych danych sprawia, że pojawiły się nowe wyzwania związane z ich przechowywaniem i zarządzaniem. Nadejście zaawansowanych sieciowych technologii umożliwia strukturom IT wykorzystanie potencjału cloud computing bez uszczerbku dla integralności, bezpieczeństwa i wydajności poszczególnych aplikacji. Niniejsze opracowanie pokazuje, w jaki sposób...

Wiadomości
Technologie
Zarządzanie
Konteksty
Punkt widzenia
Raport Computerworld