Wydanie 11/2018, 24 listopada 2018

Prezentacje firmowe

CIO 3/2015

CIOCiekawy czas W nowym CIO przytaczamy inspirujące historie rynkowych liderów. BZ WBK – to polski lider bankowości wielokanałowej, uznany za europejski benchmark przez Forrester Research. Tomasz Niewiedział, dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej, opowiada o cyfrowej transformacji, dzięki której bank zyskał miano mobilnej ikony. Bohater z okładki, Grzegorz Barcicki, CIO w firmie home.pl, lidera rynku hostingowego o ambicjach regionalnych, tak streszcza historię IT: „Początkowo IT w (…) było niemal wszechmocne. Wymyślało produkty, następnie zlecało ich sprzedaż. Było… biznesem, tylko że bez dostatecznych kompetencji. Jedyną szansą na rozwój i rynkową przyszłość było ustanowienie modelu organizacyjnego o właściwych proporcjach”. Cytujemy opinie CEO o cyfryzacji biznesu, pokłosie wrześniowego „CXO Tech Summit”. Konsekwencje werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schremms kontra Facebook dyskutujemy z mecenas Agatą Kowalską i w tekście mecenasa Daniela Karwali. O upowszechnianiu Agile rozmawiamy z Krystianem Kaczorem, Agile coachem, autorem książki „Scrum i nie tylko”, korzyści z komunikacji niewerbalnej z Moniką Maj-Osytek, trenerem umiejętności poznawczych, autorką książki „Komunikacja niewerbalna”, o Google’owym stylu pracy z talentami z Magdaleną Dziewguć, szefową Google for Works. Kontynuujemy krótkie „wycieczki” do świata mobilnego, projektowania, UX… To bardzo mocne i zróżnicowane wydanie na koniec bardzo ciekawego 2015 roku. Miłej lektury!

#W numerze m.in:# #Stymulowanie administracji nowymi rozwiązaniami IT.# Administracja publiczna coraz bardziej otwiera się na innowacje IT. Pozyskuje je od tradycyjnych dostawców i od start-upów czy w efekcie organizowanych hackatonów. O tym, co zmienia się w tej materii, rozmawiali uczestnicy październikowego spotkania GovTech Klubu. #SDN: katalizator cyfrowej transformacji.# Cyfrowa transformacja biznesu wymaga od IT dostarczania wydajnych i stabilnych aplikacji w błyskawicznym tempie. Podczas okrągłego stołu „Computerworld” rozmawialiśmy o roli, jaką w digitalizacji pełnią sieci definiowane programowo. Zagadnienia zostaną uwzględnione w badaniu redakcyjnym na temat SDN. #Na straży sukcesu projektu.# Coraz więcej firm inwestuje w rozwiązania do zarządzania projektami – znajdują się one na liście priorytetów biznesowych. Potrzeba wdrażania takich rozwiązań oraz wymiana starszych narzędzi na bardziej efektywne powoduje roczny wzrost rynku na poziomie 10%. #RODO i wzrost zagrożeń wymuszają porządki w obszarze bezpieczeństwa IT.# Zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych i coraz większa liczba zagrożeń to punkt zwrotny w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w polskich firmach: 82% z nich ma udokumentowane polityki bezpieczeństwa. Procedury zachowania zgodności z RODO wdrożyło 87% tych organizacji. Oto wybrane wyniki badania redakcyjnego „Computerworlda”. #Ile inteligencji ma sztuczna inteligencja.# Ocena aplikacji określanych mianem „sztucznej inteligencji“ wymaga rozróżnienia między rzeczywiście istniejącymi zastosowaniami praktycznymi a spekulacjami dotyczącymi odległej przyszłości. #SAP zwiększa elastyczność i dostępność stosu technologicznego.# SAP wprowadza wiele nowych funkcji i możliwości do swoich aplikacji, w tym: uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, rozwiązania RPA, mikroserwisy oraz otwarte złącza, które natywnie zintegrują platformy SAP z systemami firm trzecich. Dostawca zapowiedział udostępnienie rozwiązania SAP Cloud Platform w chmurze prywatnej.