Wydanie 10/2016, 22 września 2016


pobierz numer 10/2016 w wersji PDF
LIDER INFORMATYKI
LIDER INFORMATYKI: Administracja
LIDER INFORMATYKI: Bankowość i finanse
LIDER INFORMATYKI: Handel i usługi
LIDER INFORMATYKI: Ochrona zdrowia
LIDER INFORMATYKI: Przemysł
LIDER INFORMATYKI: Użyteczność publiczna
Od redaktora
Technologie
Opinie