Wydanie 07/2015, 16 kwietnia 2015

Administracja publiczna
Big Data
e-administracja
Rynek
Służba zdrowia
Smart City
Zarządzanie
Bezpieczeństwo