Wydanie 18/2014, 30 września 2014

Human resources
Koniunktura
Rynek pracy
Wynagrodzenia
Wiadomości