Wydanie 17/2014, 24 września 2014

DATA & INFORMATION MASTER
MSP
SEKTOR UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Służba zdrowia
Handel i usługi
Bankowość i finanse
Sektor publiczny
Przemysł