Wydanie 03/2014, 3 lutego 2014

Analiza danych
Cloud Computing
Korporacyjna mobilność
Marketing i IT
Wiadomości
Technologie
Bezpieczeństwo
Outsourcing
Opinie