Wydanie 19-2013, 27 września 2013

Green IT
Handel i usługi
Innowacyjność
LIDER INFORMATYKI
SEKTOR UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Telekomunikacja
Wiadomości
Bankowość i finanse
Sektor publiczny
Przemysł