Wydanie 10/2013, 14 października 2013

Bezpieczeństwo
Komunikacja
Oprogramowanie
Sieci
Zasilanie i chłodzenie w centrum danych
Testy i porównania
Świat w sieci